... Att studera vård på komvux. Vård- och omsorgsprogrammet på Komvux är ett alternativ för dig. IT i vård och omsorg. Hbt vård och omsorg Vård och omsorg - Komvux distansutbildninga .

Du får dessutom en attraktiv utbildning i en bransch där det finns mycket stora chanser att få anställning. Komvux Eslöv Vård och omsorgsprogrammet. För dig som vill läsa Vård- och omsorgsprogrammet men riskerar att inte bli behörig i något av ämnena engelska eller matematik men att du är behörig i övrigt, finns på Krokslättsgymnasiet ett fåtal utbildningsplatser för detta. Sedan väljer du 400 p inom fördjupningarna Vård- och omsorgsarbete 2* 150 p, VÅRVÅR02 (APL ingår). I Sverige är det brist på utbildade undersköterskor och behovet ökar ständigt. Komvux Hässleholm är certifierade och ingår i Vård- och Omsorgscollege Nordöstra Skåne Välkommen till Vård- och omsorgsprogrammet på Komvux i Lund. Here you can choose in which language you would like to read our website. KUI erbjuder gymnasial yrkesutbildning (Komvux) för dig som bor i Västerås stad.
Inom vård och omsorg arbetar man med att bevara eller återställa människors hälsa och stödja deras förmåga att utveckla sina resurser. Vård- och omsorgscollege. Vill du arbeta med människor? Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram och det innebär att du direkt efter avslutad utbildning kan börja jobba. Har du kunskaper och erfarenheter inom vård och omsorg som du saknar betyg eller intyg på? Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan skolor och arbetsgivare inom vård och omsorg. Efter utbildningen kan du arbeta som undersköterska t ex på sjukhus, inom äldreomsorg eller hemsjukvård. För dig som elev innebär det bland annat att du har möjlighet att ta ut diplom efter utbildningen. Det finns ett stort behov av vårdpersonal i samhället och intresset för vårdutbildningar på högskolan är större än någonsin. Du kan också läsa hur du gör för att se om du har blivit antagen. Läses av alla elever innan de väljer programfördjupning. Kommunal vuxenutbildning, yrkesinriktad utbildning, Komvux Vrinnevipark. Vård och omsorg bas totalt 1100 poäng. Vård- och omsorgsprogrammet.

Du lär dig.. mycket om hur vi människor fungerar och vilka behov vi kan ha av omvårdnad och omsorg. NTI-skolan. Att gå en utbildning inom vård och omsorg hos Astar ger dig en möjlighet att välja vad du vill inrikta... Yrkesvux/Program (Komvux) Östersund. Vår utbildning till undersköterska är därför en säker väg till arbete och du kan söka jobb direkt efter utbildningen. Alla elever på Vård- och omsorgsprogrammet garanteras sommarjobb inom Vård & Omsorg i Lidköpings kommun.
Vård- och omsorgsprogrammet på Komvux är ett alternativ för dig som är intresserad av människor och känner för att arbeta med något meningsfullt. Kontakta din studie- och yrkesvägledare om du vill veta mer. Du kan till exempel jobba inom äldreomsorgen, sjukvården, psykiatrin eller omsorg vid funktionsnedsättning. Vård- och omsorgsutbildningen på Komvux är en del av Vård- och omsorgscollege. Du kan även läsa våra fristående kurser inom Vård- och omsorgsprogrammet.