Sovjetunionen fick en del av östra Polen, som i sin tur fick en del av Tyskland som kompensation. Förloraren här var klart Tyskland, som fick sitt område kraftigt minskat. Världsläget under 1900- talet Andra världskrigets följder Efter andra världskriget förändrades Europas gränser.