Svaret på hur länge du får hyra ut, beror på vad bostadsrättsföreningen har kommit fram till.

Vilken hyra kan jag ta? Här har vi samlat det allra viktigaste du behöver känna till. Att ha en inneboende fungerar på liknande sätt som att hyra ut hela lägenheten i andrahand. Dessutom finns det skillnader vad gäller hur lång uppsägningstid man kan ge och hur avtalet för uthyrningen kan förlängas.

Oftast anges det i en bostadsrättsförenings stadgar hur länge de tillåter en andrahandsuthyrning. Om du hyr ut en bostadsrätt och tar för mycket i hyra kan du inte bli återbetalningsskyldig. När det gäller förstahandsuppsägning från värden till en förstahandshyresgäst är lagen klar, brevet ska skickas rekommenderat för att gälla. Det finns regler som säkrar att hyran blir skälig.

Om du hyr ut en bostadsrätt och tar för mycket i hyra kan du inte bli återbetalningsskyldig.

Nu verkar det som att jag inte kommer att kunna komma iväg, på grund av oroligheter i landet jag ska studera i. Jag kommer alltså eventuellt att behöva stanna kvar i Sverige istället. För bostadsrätter, ägarlägenheter och villor så är parterna är fria att komma överens om hyrans storlek enligt den nya hyreslagen 2013.Om den överenskomna hyran påtagligt överstiger kapitalkostnaden och driftskostnaderna för bostaden, ska hyresnämnden på ansökan av hyresgästen sätta ned den. Formen för uppsägningen Enligt hyreslagen ska uppsägningen av ett hyreskontrakt vara skriftlig, och helst skickas i ett rekommenderat brev.

Lagen om uthyrning av egen bostad gäller då för den första uthyrningen och 12 kap jordabalken för den andra.

Däremot kan andrahandsgästen anmäla dig till hyresnämnden om hyran är oskäligt hög, som då kan ställa krav på att en för hög hyra sänks.

Efter att tittat på lite olika stadgar kan jag säga att uthyrning generellt tillåts upp till mellan sex månader och ett år.

Hej! Det finns en särskild lag om uthyrning av egen bostad, privatuthyrningslagen. Däremot kan andrahandsgästen anmäla dig till hyresnämnden om hyran är oskäligt hög, som då kan ställa krav på att en för hög hyra sänks. När det kommer till andrahandsuppsägningar är det inte lika enkelt. Inte heller den hyran får vara oskälig, däremot behövs inte tillstånd från värden.

Reglerna i den nya lagen gäller för hyresrätter. Skillnad på bostadsrätt och hyresrätt.

... Uppsägningstid när avtalet löper på bestämd tid. Det finns många saker att tänka på innan man hyr ut sin bostadsrätt i andra hand. Hyra ut två rum i bostadsrätt. En bostadsrättshavare hyr ut var sitt rum till två inneboende.

Kan hyran på min bostadsrätt sänkas med retroaktiv verkan? Jag ska hyra ut min bostadsrätt i 8 månader eftersom jag ska studera utomlands. Kan hyran på min bostadsrätt sänkas med retroaktiv verkan? Men nu är det inte så enkelt att du som äger en bostadsrätt kan hyra ut den för hur mycket som helst.