Det finns en akutmottagning för psykiatri i Västmanland som ligger i Västerås. 021 - 17 51 00 . Vi tar emot patienter utifrån deras födelsedatum, dag 1-10. Mottagningen är till för invånare i Västerås, Hallstahammar och Surahammars kommun, som har en förstämningssjukdom eller ångestsjukdom, social fobi, tvångssyndrom och i behov av psykiatriska specalistinsatser och som inte kan behandlas inom primärvården. Mottagningen är till för invånare i Västerås, Hallstahammar och Surahammars kommun, som har en förstämningssjukdom eller ångestsjukdom, social fobi, tvångssyndrom och i behov av psykiatriska specalistinsatser och som inte kan behandlas inom …

Psykiatriska akutmottagningen. Om Vuxenpsykiatriska mottagningen 2 Västerås. Hitta BUP (barn- och ungdomspsykiatri) Insatser ges huvudsakligen på mottagningen … Mottagningen erbjuder också stöd till närstående och värnar familjen och nätverkets betydelse för patienten. Öppenvård (samtliga vuxenpsykiatriska mottagningar i länet) Beroendevård (beroendemottagning, slutenvård för beroendevård) Vuxenpsykiatriska mottagningen 1 Medicinsk och psykologisk behandling, psykosociala insatser, omvårdnadsinsatser, arbetsterapeutiska samt fysioterapeutiska insatser erbjuds. Mottagningen vänder sig främst till personer med psykossjukdom och andra psykosnära tillstånd. Mottagningen är till för invånare i Västerås, Hallstahammar och Surahammars kommun, som har en förstämningssjukdom eller ångestsjukdom, social fobi, tvångssyndrom och i behov av psykiatriska specalistinsatser och som inte kan behandlas inom … Mottagningen är till för invånare i Västerås, Hallstahammar och Surahammars kommun, som har en förstämningssjukdom eller ångestsjukdom, social fobi, tvångssyndrom och i behov av psykiatriska specalistinsatser och som inte kan behandlas inom primärvården. 021 - 17 51 00 . Vi tar emot patienter utifrån deras födelsedatum, dag 1-10.

Information till patienter Remisskrav… Upptagningsområdet är Västerås västra stadsdelar, Hallstahammar och Surahammars kommuner. Vi tar emot patienter utifrån deras födelsedatum, dag 11-20. Där hittar du bland annat mottagningens kontaktuppgifter, e-tjänster och utbud. Akutmottagningen presenteras på webbplatsen 1177 Vårdguiden. Vi tar emot patienter utifrån deras födelsedatum, dag 1-10. Mottagningen erbjuder individuell behandling och behandling i grupp. Om Vuxenpsykiatriska mottagningen 1 Västerås.