Vad är ett förnybart bränsle? Salix i rundbal – från skörd till användning av torrt bränsle Susanne Paulrud SP, Sten Segerslätt REAB, Håkan Rosenqvist . Vissa av dessa är inte förnybara: Naturgas, som är ett fossilt drivmedel (CNG, LNG). Ett förnybart bränsle framställs från en förnybar råvara såsom matrester exempelvis. Motorgas eller LPG som är samma produkt som i Sverige kallas gasol och är ett fossilt drivmedel. Det innebär dock inte varje gång att den är helt miljövänlig.

stort och nya sätt för framställning är efterfrågade då dagens användning av fossila bränslen är ändlig. I Sverige används etanol både som låginblandning med upp till 5 procent i 95-oktanig bensin och i etanolbränslet E85.

Att använda sig av plasmaförgasning i kombination med en så kallad Fischer-Tropschprocess (FTP) är en relativ ny metod som kräver mycket energi men som är fördelaktiv ur … I samarbete med . Utsläppen av koldioxid minskar betydligt till skillnad från det traditionella fossila bränslet med. 3 Abstract . Salix i rundbal-från skörd till användning av torrt bränsle Susanne Paulrud SP, Sten Segerslätt REAB, Håkan Rosenqvist Energiteknik SP Rapport :2014:47 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Etanol är ett drivmedel som tillverkas av exempelvis sockerrör, spannmål, sockerbetor eller cellulosa och är rent kemiskt samma typ av alkohol som ingår i traditionella rusdrycker men med mycket högre alkoholhalt.