Denna hemsida har sitt ursprung i svenskkyrkliga kretsar i Västsverige. Jesu liv Jesus sa: "Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat.Då skall ni finna ro för era själar." Men han påstår själv att han är Guds son. Vad betyder hans liv, död och uppståndelse för mig. Så vem är Jesus?

Jesus hjälper mig att förstå saker och ting också. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Joh 14:6. Vem är Jesus? Försök att formulera ditt svar på följande två frågor:-Vem är Jesus för mig?-Vem vill Jesus vara för mig? Jag vill verkligen hålla mig nära Jesus genom att be mer och läsa Bibeln och försöka följa Guds vilja. Vad betyder allt detta?

Kan alla kalla sig för kristna? Många är villiga att acceptera Jesus som en god man, ett föredöme eller en profet. Vad hände vid Jesus dop, och hur visar det att han är Messias? Vem han var och om han var Guds son råder det naturligtvis delade meningar om. Han levde ett uppoffrande tjänande liv, men blev motsagd och föraktad av människor. Om han inte är det som han påstår sig vara är varken en god man eller ett föredöme. Vem är kristen? 8 Jehova har sett till att vi inte behöver tvivla på att Jesus är Messias. Det vi säger i trobekännelsen. En tanke föddes där att göra en hemsida speciellt om Jesus utifrån Jerusalems tempel.

Vad säger de flesta kristna om Jesu identitet och varför är det viktigt att verkligen gå till botten med vem Jesus är? 8, 9. Den är speciellt för dig som söker Jesus men även du som redan känner Honom och vill veta mer. Han är trofast. ”Många andra tecken som inte är nerskrivna i denna bok [Johannes evangelium] gjorde Jesus … Därför att det har betydelse för vårt eviga liv. Kommer alla kristna att tillbringa evigheten tillsammans med Jesus? Många går genom livet, otillfredsställda, ofokuserade, sökande – som en tom canvasduk som väntar på en meningsfull bild att målas på oss. Matteus 11:29. Innan jag blev en kristen så handlade allting om mig men nu förstår jag att jag måste ta hand om ex. Men att svara på frågan 'Vem är Jesus för mig?’ är annorlunda, för svaret måste komma från vårt hjärta, det vill säga från vår erfarenhet av mötet med Jesus. Och Johannes såg det tecknet år 29 v.t. Om någon frågar oss ’Vem är Jesus?’ svarar vi det som vi har lärt oss i katekesundervisningen, sa påven.

Faktum är att vår tideräkning i stora delar av världen utgår från Jesu födelse - före och efter Kristus. Vem är Jesus för dig? när Jesus kom till honom för att bli döpt i Jordanfloden.

Frågan om vem Jesus är har fascinerat människor genom hela vår nutida historia. Jesus svarade “Jag är vägen, sanningen och livet. En verkligt god vän. Han lovade att Johannes döparen skulle få ett tecken på vem Messias var. Det är viktigt att förstå att en kristen inte nödvändigtvis är kristen bara för att personen är född i en kristen nation och kultur, eller i ett kristet hem. min familj.