Bl.a Ulf Sill's bästa tips för ett framgångsrikt fiske i ån. Just nu forsar 124 kubikmeter vatten per sekund i Mörrumsån, och under onsdagen väntas vattenflödet nå rekordnivåer. Välkommen till Mörrumsån 2016 Artikel om Mörrumsån inför säsongen 2016. Alla motgångar i olika miljödomstolar hade gjort att man tröttnat och såg vattenkraftverken i Fridafors som en belastning. Väderleken det här året slutar aldrig att fascinera. temperaturstationer i samma region. Ån rinner genom en storslagen natur- och kulturmark med naturreservat såväl i norr som i söder. Varma vårar och höstar med lite regn har inneburit att vattenflödet varit på mycket låga nivåer, ca 7000 liter/sekund i januari förra året, vilket var ett rekord vad gäller hur lite vatten det varit. På Mörrumsåns 7,5 km långa sträcka fångas varje år mellan 1500 och 2000 stora laxar och havsöringar. Information. Appen ska vara ett verktyg för sportfiskaren att upptäcka nya fiskeplatser i Mörrumsån. Tillsammans med med en viss dödlighet under hösten 2018 lämnade vårfisket mer att önska. Varma vårar och höstar med lite regn har inneburit att vattenflödet varit på mycket låga nivåer, ca 7000 liter/sekund i januari förra året, vilket var ett rekord vad gäller hur lite vatten det varit. Det kan däremot vatten som ska användas för elproduktion. - Frågan är om det i framtiden finns något som kommer kunna bedömas som normalflöde? Finns publicerad i tidningen Allt om Flugfiske nr 2, 2016. Vattenflödet i ån var blott 4 m 3 i sekunden och först i mars var flödena någorlunda normala. Man beslutade sig för att sälja. Nu krävs stora mängder nederbörd för att säkerhetsställa vattenflödet. Lika ovanligt som sommarens låga vattenflöde i Mörrumsån, lika märkligt var vinterns enorma vattenstånd som höll på att blötlägga hela Mörrum. Fisketips/info: 2017-06-03 Nyligen beslutade Länsstyrelsen i Kronoberg att minska avtappningen av sjön Åsnen markant. Det kan däremot vatten som ska användas för elproduktion. Avvattnar bl.a. I juni 2010 hade tidigare ägaren till Fridafors vattenkraftstationer och fallrätterna i Mörrumsån, Öresundskraft Kraft & Värme AB fått nog. På fredags förmiddagen kallade Karlshamn Kommuns säkerhetschef Mats Hadartz, Christina Svensson, säkerhetskyddschef och räddningschef Magnus Kärvhag, västra Blekinge till mediaträff angående det stora vatten flödet som finns kring Mörrumsån och övriga vattendrag i Karlshamns kommun, för att få ut information till medborgarna i kommunen, säger Mats. Kommer det att stiga eller sjunka kommande vecka? Produkten visualiserar modellerat vattenflöde och prognos 10 dagar framåt i tiden och har utvecklats för att stödja miljöövervakning och vattenförvaltning i Sverige. Under ett par års tid har det varit extremt lite vatten i Mörrumsån. Efter sol kommer regn! Fiskaren får genom appen detaljerad information om platser och hur man fiskar dem. sjöarna Lindboshjön, Hedasjön, Änghultasjön, Norrsjön, Madkroken, Örken, … El kan inte lagras i någon större utsträckning. Vattnet i Mörrumsån fortsätter att stiga. De stora mängder vatten, som snösmältningen under våren och sommarregnet ger upphov till, sparas i stora vattenmagasin. Mörrumsån Mörrumsån är ca 185 km lång, upprinner på Småländska höglandet i Boskvarnasjön vid Lindshammar. Nya ägare till de två vattenkraftverken, ”Fridafors Övre” och ”Fridafors Nedre Är vattenflödet normalt just nu? Området bjuder god tillgänglighet till nio omväxlande pooler med omväxlande strömhastighet. Under ett par års tid har det varit extremt lite vatten i Mörrumsån. Vårt fiskevatten omfattar 3,5 kilometer av Mörrumsån i Blekinge, strax söder om småländska gränsen. På fredags förmiddagen kallade Karlshamn Kommuns säkerhetschef Mats Hadartz, Christina Svensson, säkerhetskyddschef och räddningschef Magnus Kärvhag, västra Blekinge till mediaträff angående det stora vatten flödet som finns kring Mörrumsån och övriga vattendrag i Karlshamns kommun, för att få ut information till medborgarna i kommunen, säger Mats.