I priset ingår även skydd av vattentäkter, rening av avloppsvattnet och hantering av dagvatten. Ett plagg i Sverige lever i genomsnitt ca 2,2 år. Men det är bara det vatten som vi ser. Förutom vår synliga vattenkonsumtion använder vi även så kallat virtuellt vatten. UNICEF kämpar över hela världen för att öka människors tillgång till vatten, hygien och toaletter. Varje dag dör 1 300 barn under fem år i världen av diarré som orsakas av brist på vatten, sanitet och hygien.

Vi ger stöd till utbyggnad av vatten- och avloppssystem. hemtextil).

Men det är bara det vatten som vi ser.

Det är vatten som har behövts för att framställa bland annat mat och kläder åt oss. Dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel. Textilkonsumtion Idag köper svenskarna i genomsnitt ca 13 kg textilier per person varje år.

De kommunala vattenverken i Sverige producerar nästan 900 miljarder liter dricksvatten per år. 9 kg textil – det är så mycket textilier som varje enskild person i genomsnitt i världen konsumerar. (kläder och t.ex. Vattenbrist påverkar ungefär 2 miljarder människor i hela världen, och talet … Globalt används 70 % av det sötvatten som människorna använder till bevattning, 20 % till industriproduktion och 10 % utgörs av hushållsvatten (se bild 6.7). Varje dygn använder vi 160 liter vatten per person i Sverige. Av dessa tvingas nästan 160 miljoner att hämta. Vi har tillgång till det dygnet runt direkt i kranen. Men barnadödligheten orsakad av diarré­sjukdomar har halverats sedan år 2000. Vattenförbrukning Bomull står för ca 40-50 % av textilfibrerna […] Världens vatten. Läs mer om virtuellt vatten och vattenförbrukning här. På fastigheten finns det ett fritidshus om 85 m3. Ungefär 2,1 miljarder människor på jorden saknar tillgång till rent vatten, enligt UNICEF. förbrukningen i världen per dygn och person. Bild 6.8: Fördelningen av en finländares genom-snittliga direkta vattenförbrukning per dygn. Det är gott, hälsosamt, lokalproducerat och kostar bara 4 öre per liter.

Vattenförbrukning i världen. Det beror framför allt på utbyggnad av fler brunnar och vattenledningssystem, toaletter och latriner, bättre hälsovård och ökad kunskap om hygien. På fastigheten finns det ett fritidshus om 85 m3.