Vad gör en socialpedagog? En socialpedagog jobbar mer ”hands on” och arbetsuppgifterna påminner om en behandlingspedagogs. Jag funderar på att ansöka till utbildningen "socialpedagog med särskild kompetens inom KBT och mångkulturalitet" som börjar i Halmstad hösten 2016. Utbildningen ger grundläggande yrkeskunskaper i socialpedagogiskt och behandlingspedagogiskt arbete.
Verksamhetsområdet är socialiserande, mobiliserande och inkluderande insatser för barn, ungdomar, vuxna och/eller familjer med behov av socialpedagogiska förändringsprocesser. På grund av det inte finns exakta och tydliga gränser mellan alla de yrkesområdena, som berörs i denna text, kan det vara en bra idé att kontakta utbildningsanordnaren för att få veta vad man i just varje konkret fall menar med "behandlingspedagog", "behandlingsassistent" eller "socialpedagog".

Vad gör en socialpedagog? Skillnaden är att utbildningar till socialpedagoger är mer inriktade mot det praktiska, och inte det administrativa som de till socionom kan vara. Mycket av en socialpedagogs uppgifter tangerar med en socionoms. Det är jättesvårt att beskriva en typisk arbetsdag då man som socionom och socialpedagog kan arbeta med så många olika saker. ... Vad jag vet så kommer jag att behöva läsa på komvux. Det vanligaste en socionom arbetar med tror jag ändå är som socialsekreterare, även inom det yrket ser dagarna olika ut beroende på vad …