De åker på FN:s uppdrag till huvudstaden Damaskus på onsdagen. Är det bara förskolepersonalens och föräldrarnas syn på vad förskolan har för uppgift eller uppdrag inte alltid stämde överens.
Det blev i stället Saudiarabien som fick i uppdrag att i fortsättningen övervaka hur kvinnor behandlas i världen. I och med att jag fick egna barn blev jag återigen involverad i förskolans värld och mina tankar om att det råder olika syn på förskolans uppdrag blev ännu mer tydligt.
Vattenfalls kritiserade förre vd Lars G Josefsson säger i en exklusiv intervju att han hela tiden agerat på uppdrag av regeringen.