Nu tar man hjälp av specialtränade hundar för att bekämpa vägglöss.

Däremot så bör du, som sagt, vara vaksam efter en resa och tvätta dina kläder i sextio grader. Vi har idag ett växande problem med angrepp av vägglöss i vårt samhälle och spridningen av vägglöss sker på många olika vis och ofta liftar vägglössen via oss och våra väskor, kläder eller möbler som vi kanske köpt begagnat. I huvudsak sprids vägglöss med våra saker, exempelvis väskor och möbler. Vi är en rasklubb som via Svenska Spets- och Urhundklubben (SSUK) är ansluten till Svenska Kennelklubben (SKK). En positiv sak är att vägglöss inte sprids genom kläder.

Vägglöss! Vägglöss - spridning via kläder?

Inget vi vill ha, men alla kan vi drabbas!

Norsk Buhund Ringen (NBR) är den officiella rasklubben i Sverige. Antalet saneringar av vägglöss i Sverige ökade med hela 20 procent mellan 2015 och 2016, enligt statistik från Anticimex. Det finns ingen risk att du drabbas av vägglöss om du sitter bredvid en person på tunnelbanan som har vägglöss i sitt hem. Och eftersom de dras till vår doft och vill vara i vår närhet, kan det vara via alla föremål som bär vår doft.