Trafikverket utför stödkantsarbeten på E18 från Trafikplats Sörstafors till Trafikplats Strö, i riktning mot Örebro under fredagen. Händelse och ort för händelsen.

Ett vägarbete gör att E18 vid Hallstahammar stängs av på torsdagen. E18 Västerås-Köping Ruotsalaiset ovat pikkuhiljaa kuromassa umpeen moottoritieverkkoonsa jääneitä eriskummallisia aukkoja.

Aukot ovat syntyneet siitä, että aiemmin maassa tehtiin kaupunkien ohitusteitä muutaman kilometrin mittaisina moottoritienä ja pätkien väli jäi maantieksi. Sträckan E18 Västjädra–Köping byggs om, enligt ett förslag från Trafikverket. Var uppmärksam på E18 Västerås Det pågår just nu och flera månader framöver ett vägarbete på E18 i centrala Västerås. Satsningarna ska öka framkomligheten och öka säkerheten på vägarna. Typ av händelse. 2018-08-05 17:30. Trafikolycka Kommentar: Inblandade i olyckan har även gått till Västerås sjukhus Antal införda till sjukhus Tid för händelsen. En seriekrock har inträffat på E18 strax utanför Västerås. Vi planerar att bygga ut E18 mellan Köping och Västjädra till motorväg. En utbyggnad av E18 med 24 kilometer motorväg på en sträcka mellan Kristiansand och Oslo påbörjades sommaren 2011 och beräknades vara klar 2014. Till riksdagen. e18 köping riktning västerås trafikolycka. Olycksdrabbad E18-sträcka mellan Köping och Västerås byggs om till motorväg. Snart är broarbetena på E18 genom Västerås klara. Vi planerar även att dra in rampben i trafikplatserna Morgendal, Sörstafors, Eriksberg och Västjädra, delar av väg 619 och väg 622, samt rastplats Svedvi. Aukot ovat syntyneet siitä, että aiemmin maassa tehtiin kaupunkien ohitusteitä muutaman kilometrin mittaisina moottoritienä ja pätkien väli jäi maantieksi.
Olle Thorell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att transporterna på E18 mellan Köping och Västerås sker på ett säkert sätt, i stället för att som nu tvingas till ständiga omledningar som innebär kraftigt ökade olycksrisker.
Västeråspolitikerna borde lobba för en ny sträckning av E18 norr om Västerås, förslagsvis mellan trafikplats Eriksberg vid Hallstahammar och Anundshögsmotet. Då skulle nuvarande E18 kunna användas som ”lokalgata” inom Västerås… Sammanlagt tillsätts 839 miljoner kronor för att bygga tvåfilig motorväg på sträckan. Fem bilar är inblandade i krocken och fem personer har fått föras till sjukhus – varav en av dem satt fastklämd i bilen. Arbetet har lett till långa köer och det har skett flera olyckor i samband med köbildning. E18 Västerås-Köping Ruotsalaiset ovat pikkuhiljaa kuromassa umpeen moottoritieverkkoonsa jääneitä eriskummallisia aukkoja. Under fredagen kommer trafikanter som kör på E18 mellan Hallstahammar och Köping att påverkas av vägarbete. Svar på fråga 2013/14:699 av Olle Thorell (S) E18 mellan Köping och Västerås. Annons.