Då ser du vilka kurser som finns och hur du anmäler dig. ... Kursen är en akademisk utbildning med sin grund i ämnet offentlig förvaltning, och den • ger ökad förståelse för den kommunala organisationen och dess särdrag • bildar underlag för genomgripande analys av organisationens demokratiska värden

Hur möter vi framtiden? Läs mer om våra utbildningar och anmäl dig direkt online. - Lagstiftning för statsskick och förvaltning (kommunallag, förvaltningslag m.fl.). I en komplex och föränderlig värld krävs att de som styr den offentliga verksamheten har en bred och kvalificerad utbildning. Utbildning för kommun och landsting. Vi erbjuder öppna, företagsanpassade och digitala utbildningar inom administration, ledarskap, juridik och ekonomi för att nämna några. Utbildingar inom ekonomi, ledarskap, administration, kommunikation, juridik och Excel för dig inom offentlig sektor. Toppen! - Offentlighet och sekretess (Regeringsformen, sekretesslag). - Statlig och kommunal förvaltning. Kurser & utbildningar inom offentlig sektor.

Kommunal har över 30 000 arbetsplatsombud som är valda av sina arbetskamrater. ... Offentlig förvaltning. Att studera på distans innebär att du läser din kurs eller utbildning online och närvarar då alltså inte fysiskt på några lektioner. Jag erbjuder hel - eller halvdagsutbildningar utifrån de behov som just din förvaltning, avdelning, skola eller yrkeskategori har. Ekosystemtjänster – en studie av kunskapsläge, hinder och strategier inom kommunal förvaltning Abstract ”Ecosystem services are the ecosystems direct and indirect contributions of ecosystems to human well-being.” In order to reach the generation target and the environmental Läs en offentlig förvaltning-utbildning på distans.

2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Kommunal är facket för elmontörer anställda i landsting eller kommun, i kommunala fastighetsbolag och kommunala bolag. Kommunal politik och förvaltning 15 hp. För dig som vill studera en offentlig förvaltning-utbildning utan att behöva närvara i skolan finns även sådana möjligheter.

Kommunal förvaltning, 10 yhp LIA 1, 20 yhp Lagstiftning och juridik, 30 yhp LIA 2, 50 yhp Examensarbete, 10 yhp (5 yhp = en veckas heltidsstudier) EXAMEN: Yrkehögskoleexamen UTBILDNINGENS UPPLÄGG: Utbildningen omfattar 300 yh-poäng vilket motsvarar 1,5 års heltidsstudier. Utbildning på forskarnivå vid Förvaltningshögskolan är i första hand en yrkesutbildning för forskare. Gå till LO:s fackliga utbildningar. Ange var i landet du bor och om du är förtroendevald eller inte.