Uppsala vatten och avfall AB visste, men delgav inte invånarna informationen. 15 mikrogram uran per litet vatten är okej. Du kan till … Hitta information om Uppsala Vatten och Avfall AB. Återvinningscentralernas öppettider.

För mer information om tider … På Gävlevägen, ca 20 minuters gångväg från friluftsområdet, går tätare busstrafik. Hitta information om Uppsala Vatten och Avfall AB. En rymlig och välplanerad villa belägen strax utanför Björklinge med närhet till samhället och dess service, men samtidigt belägen med omedelbar närhet till skog och natur.

Telefon: 018-37 11 .. Ponny ridning, BSAFE natvandrarna, biodlare Tomas, PRO, Släkt forskarföreningen, Mix motion, Jägarförbundet och mycket mer. Telefon: 018-37 11 .. På Vaksalatorg ordnas årligen olika arrangemang som marknader, konserter och idrottsaktiviteter och här finns även torghandel. I Uppsala kommun finns det åtta återvinningscentraler. Där kan du lämna allt från grov- och elavfall till farligt avfall och förpackningar. Återvinningsstationer I Uppsala kommun finns det åtta återvinningscentraler. Många verkar passa på att röja på vinden eller starta renoveringsprojekt. Uppsala Vatten mörkade uran i dricksvattnet. Av Jonnie Wistrand/ Miljöaktuellt . Kontakta Uppsala Vatten om du vill anmäla utebliven sophämtning, veta hur mycket sophämtningen kostar eller göra ändringar i ditt abonnemang. Just nu tillbringar Uppsalaborna mycket tid hemma. Men kanske inte 70 mikrogram som vissa boende i Uppsala får i sig. Uppsala Vatten och Avfall AB. 15 mikrogram uran per litet vatten är okej. På Uppsala Vattens webbplats kan du sköta flera ärenden som rör din sophämtning. Du hittar vägbeskrivningar och öppettider på Uppsala Vattens webbplats. Se www.ul.se för aktuella tidtabeller. Adress: Björklinge-Läby, Postnummer: 743 72. Uppsala kommun informerar om bygglovsansökan, avstyckningar, eget vatten, fastighetsgränser mm. Här planerar vi för förnyade bostäder. Vatten Uppsala kan tvingas ta sitt dricksvatten från Dalälven om staden fortsätter växa så snabbt som i dag. Om Uppsala Vatten och Avfall AB. Med högt tekniskt kunnande och stort engagemang levererar vi dricksvatten, renar avloppsvatten, hämtar hushållsavfall, producerar biogas och återvinner avfall. Till hushållsavfall räknas brännbart hushållsavfall och matavfall. Väljer du att cykla finns både lokala cykelvägar och mindre bilvägar att
Uppsala Vatten och Avfall AB Med högt tekniskt kunnande och stort engagemang levererar vi dricksvatten, renar avloppsvatten, hämtar hushållsavfall, producerar biogas och … Där kan du lämna allt från grov- och elavfall till farligt avfall och förpackningar.

Sverre ligger i direkt anslutning till Vaksalatorg och med bara några minuters gångväg till Uppsala centrum med service, kultur- och uteliv.