– Det är en stor och viktig dag för landets alla undersköterskor, och det är också helt i linje med det som vår kongress har fattat beslut om. Legitimation för undersköterskor, ett begränsat antal anställda per chef och ett nationellt kunskapscentrum om äldre och psykisk hälsa. Kommunal vill ha en legitimation för undersköterskor som kopplas till utbildningen, och att det ska ingå att administrera läkemedel. Nu förutsätter jag att regeringen skyndsamt tillsätter en utredning för att utreda detaljerna kring ett genomförande av en legitimation, säger … Utredningen i sin helhet finns att läsa på regeringens hemsida.
Sverige Det blir ingen legitimation för Sveriges alla undersköterskor, ... så att det finns ett regelverk kring vem som får utföra yrket.

Kommunal har arbetat intensivt med frågan om en legitimation för undersköteskor allt sedan medlemmarna lyfte frågan på kongressen 2016. Johan Nilsson TT Marcus Alexandersson ... så att det finns ett regelverk kring vem som får utföra yrket.
Utred legitimation för undersköterskor och sätt ett maxtak för hur många medarbetare en chef kan ha under sig. Kommunal har sedan 2016 drivit frågan att det ska finnas legitimationer för undersköterskor, något som inte finns idag. Vi får hoppas att regeringen så snart som möjligt tillsätter en utredning om hur förslaget om legitimation för undersköterskor ska förverkligas i praktiken. Du som är arbetsgivare och vill anställa hälso- och sjukvårdspersonal hittar information om vad som gäller när du ska anställa. fredag 31 mars 2017 Av Anna Werkelin Ahlin. Ingen legitimation för undersköterskor. TT. Nästa steg är att utreda hur det praktiskt skulle gå till att införa en undersköterskelegitimation. Det blir ingen legitimation för Sveriges alla undersköterskor, men väl en skyddad yrkestitel. Men särskollärare och undersköterskor får vänta.»Jag skulle tycka det var konstigt om de föreslår någon annan sorts reglering än legitimation«, säger Emma Ölmebäck på Kommunal. Ingen legitimation för undersköterskor. ”Det är viktigt att vi uppmärksammar den stora insats yrkesgruppen gör för vår välfärd”, säger regeringens särskilda utredare Harriet Wallberg. Det är några av de åtgärder som regeringens utredare föreslår i syfte att förbättra äldreomsorgen. Publicerad 2017-03-31 09.04. På den här webbplatsen hittar du information om hur du ansöker om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter. Sverige Det blir ingen legitimation för Sveriges alla undersköterskor, men väl en skyddad yrkestitel. VÅRD Vård Det blir ingen legitimation för Sveriges alla undersköterskor, men väl en skyddad yrkestitel.Det är viktigt att vi uppmärksammar den stora insats yrkesgruppen gör för vår välfärd, säger regeringens särskilda utredare Harriet Wallberg. Så vill regeringens utredare förbättra äldreomsorgen.