I ansiktet brukar stygnen tas bort efter fyra, fem dagar. Stygnen ska tas bort när såret har läkt. Eftersom du redan har fått bedövning eller blivit sövd innan själva operationen behövs ingen ytterligare bedövning. Om du har opererats behöver såret tillslutas.

Innan du lämnar sjukhuset eller vårdcentralen får du veta hur operationssåret ska skötas. Läs mer Vårdhandbokens texter om sårbehandling.
Du kan få råd av din opererande läkare angående hur du ska sköta ditt sår efter operationen. Hur länge ärret bör täckas beror på orsaken till operation och ärrets storlek. Efter en operation eller om du har ett större sår kan det vara fördelaktigt att tejpa såret i upp till sex månader efter operationen. Först när ärret är helt läkt så kan du tejpa längs med hela ärret - men hur vet man om det är helt läkt?

Dusch och försiktig tvätt med mild tvål är nästan aldrig skadligt för ett sår, tvärtom så främjar det läkningen. Det är läkt när det inte längre finns några öppna småsår eller torra sårskorpor. Kirurgen avgör i varje enskilt fall hur länge ärret ska skyddas. Det förband eller vad jag ska kalla det som sattes på vid operationen fick sitta i tio dagar, läkarens rekommendation ("När vi nu gjort det sterilt och fint där under kan det ju lika gärna få sitta på")Under förbandet satt tejp som skulle få sitta tills den lossade av sig själv. Om såret sitter på ett utsatt ställe, … Fråga om du är osäker.
På övriga kroppen kan stygnen få sitta kvar en till två veckor. Sårkanterna läggs intill varandra och sys ihop med tråd eller häftas ihop med små metallklämmor. Tejpa, tejpa och tejpa.

Ärret kan vara rodnat i upp till ett par år men evidens saknas om med vilket material och hur länge ärret ska skyddas mot solbestrålning. Hur länge stygnen ska sitta kvar avgörs också av var såret sitter.