1. När ska jag boka besiktning? Ta i beaktande, att i hallen finns gap och lyftanordningar. Vad gäller avseende bilbälten vid besiktning? Besiktningen ska utföras av auktoriserad besiktningsverksamhet. TILL TOPPEN. Släpvagnarna är avsedda för transport av diverse saker, med en anpassad vikt till släpen. Om din bil har en löstagbar dragkrok tar du med den och eventuell nyckel till dragkroken när du ska besikta. Information med anledning av covid-19 Mot bakgrund av pågående covid-19-pandemi gör Transportstyrelsen det möjligt för svenska fordon som befinner sig i EU/EES-länderna att skjuta fram besiktning av sina fordon i två månader. Här kan du ta reda på vad som gäller för besiktning av ditt eller dina fordon. Släpvagnen kan du ta med samtidigt som du besiktigar bilen, du ska dock anmäla det när du beställer tid. Om din bil har en avtagbar dragkrok måste du ta med den tillsammans med nyckeln så att vi kan kontrollera funktionen. Vad gäller avseende hastighetsmätare vid besiktning? Vad gäller avseende dragkrok vid besiktning? Skapa ett konto hos oss så skickar vi ett mejl med en inbjudan om besiktning när det är dags. 2. Ja, det får man. Ta del av våra tips inför bilbesiktningen och undvik onödiga anmärkningar som du enkelt kan fixa själv. Du behöver inte ta med dig några dokument eller registreringshandlingar till kontrollbesiktningen. Textkoden används också då en ackrediterad verkstad anlitats för tankbytet, och även då en bil efterkonverterats till gasdrift, se ovan. Alla uppgifter om bilen som besiktningsteknikern behöver finner han/hon i sin handdator. Vad gäller avseende dörrar vid besiktning? Ta med ett intyg till besiktningen där det framgår att gastank och det övriga bränslesystemet för gas är i fungerande skick. Ta bort kåpor och frilägg gastanken så att den kan kontrolleras av besiktningsteknikern, eller. 3. Även om vi skickar ut inbjudan och påminnelse till större delen av Sveriges fordonsägare kan det vara en bra idé att säkra så att du får ett mejl när det är dags att boka besiktning. En ny bil ska du besikta senast 3 år efter den månad som bilen togs i bruk. Om bilen har avtagbar dragkrok, ta med dig denna samt eventuell nyckel till besiktningen. ... e respektive 12:e månaden efter föregående besiktning. Är det en efterkontroll är det dock bra om du kan ta med protokollet från föregående kontrollbesiktning som visar på vad som underkänts. Du behöver inte ta med dig några dokument eller handlingar. På våra stationer är barnen alltid på den medföljande vuxnas ansvar. ... Vem vill inte ha en enkel och smidig besiktning? ... Men övriga skador som uppstått kan hyresvärden ha rätt att ta betalt för. Alla uppgifter om bilen som besiktningsteknikern behöver finns i handdatorn. Du är välkommen att njuta en kopp kaffe under besiktningen eller följa med händelserna på hallens sida. Välkommen till Opus. Vad gäller avseende bakluckan vid besiktning? Video. detta rekommenderar vi att små barn inte hämtas till hallen. Det kan spara tid och tråkiga diskussioner när du flyttar ut. Besiktningsteknikern provkör till sist bilen för att göra en slutlig bedömning av skick och körbarhet och för att kontrollera att hastighetsmätaren, signalanordningen, vindrutetorkarna och vindrutespolarna fungerar. Normalt slitage - okej. Efter den första besiktningen får det som längst ta 2 år till nästa besiktning, och därefter 14 månader mellan besiktningarna. Intyget får inte vara äldre än 15 månader och får utfärdas av: fordonstillverkaren, eller Pga. Vad gäller avseende bilbarnstol vid besiktning? Besiktning hyreslägenhet ... skriv dem på en lista och be hyresvärden att lägga till dem till protokollet. Alla nya gasbilar som tas i bruk förses med en textkod (T35E) med betydelsen att gastankarna har en maximal livslängd på 20 år … Vad behöver man ta med till bilbesiktning?