Varje år samlar Skolverket in och redovisar nya uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat. Över hälften av lärarna som har nyanställts det senaste läsåret saknar pedagogisk högskoleexamen. Facket inväntar extern utredning efter slöjhärvan i Skurup. ... Samtidigt som de spelar fotboll på elitnivå håller Malin Winberg och Viktor Elm på att utbilda sig till lärare. Information om coronaviruset och covid-19 i Sverige med statistik över smittspridning m.m. Det innebär att andelen obehöriga lärare i skolorna fortsätter att öka. Enligt Arbetsmiljöverket sjukskrivs varje år 32 000 personer i Sverige med diagnoser som tyder på att de är utbrända, har "gått in i väggen" eller drabbats av utmattningssyndrom, som är den medicinska …

Loopia Webmail Login. Utmattningssyndrom har de senaste åren blivit en folksjukdom. Statistik: Ämnena där flest lärare fattas Publicerad 19 december 2017.

Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Här hittar du statistik om förskola, skola och vuxenutbildning.

Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Rorate has received copies of both documents that were sent, and that had been unknown to the faithful up to this moment: the March 7, 2020, letter of the Prefect of CDF to the Presidents of the Episcopal Conferences, and the questions to bishops asked in the April 2020 survey itself -- …

Lönestatistik för Lärare gör att du enkelt ser om du har rätt lön.

Medellöner för detta yrke och andra inom Pedagogi, samt annan nyttig statistik. Det visar Skolverkets statistik för läsåret 2016/17 som även finns nedbruten på läns-, kommun- och skolenhetsnivå. – Det är högst anmärkningsvärt att arbetsgivare och politiker inte redan gjort mer för att få slut på denna förödande utveckling, säger förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand. Annons. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om. Lärare är ännu en gång kraftigt överrepresenterade när det gäller sjukskrivningar, visar statistik från Försäkringskassan. Allt fler lärare, både i grundskolan och gymnasiet, sjukskriver sig på grund av stressrelaterade sjukdomar – som depression och utbrändhet. Email address: Password: Language Login.