Utvecklingsbidrag Utvecklingsbidrag våren 2020. Statsbudgetens utgiftssida består av 27 olika utgiftsområden som rymmer flera hundra olika anslag. Sök organisationsbidrag, projektbidrag eller EU-bidrag. ABF Malmö, Känslogalan (80 000 kr) ABF Malmö får 80 000 kronor för att tillsammans med Fontänhuset i Malmö respektive Lund göra musikföreställningen Känslogalan. De sökande tilldelas stipendium eller bidrag i … De sökande tilldelas stipendium eller bidrag i någon form. Här hittar du information om våra drygt femtio bidrag och hur du gör för att söka dem. Institutioner och fria grupper kan söka bidrag hos Statens Kulturråd. ABF Malmö, Känslogalan (80 000 kr) ABF Malmö får 80 000 kronor för att tillsammans med Fontänhuset i Malmö respektive Lund göra musikföreställningen Känslogalan.

Välj kategori, år och måndag för att ringa in ditt intresseområde.

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Utvecklingsbidrag Utvecklingsbidrag våren 2020. Du kan få pengar för att åka som volontär utomlands eller på ungdomsutbyte inom Erasmus+. Omkring 1 800 ansökningar beviljas varje år. 2019 uppgick statsbudgetens utgifter till drygt 940 miljarder kronor. I listan nedan visas fördelningsomgångar. Bidrag som har beviljats av Region Skånes kulturnämnd eller Region Skånes kulturförvaltning. Varje år behandlar myndigheten cirka 7 000 ansökningar från verksamma konstnärer. Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Du kan också läsa om hur det går till från att en ansökan skickas in till att pengarna betalas ut.

Bidrag som har beviljats av Region Skånes kulturnämnd eller Region Skånes kulturförvaltning. Till exempel utgifter för alla myndigheter och olika typer av transfereringar, som sjukpenning och arbetslöshetskassa.

Beviljade bidrag. Föreställningen ska genomföras på Palladium i … Vissa bidrag fördelas flera gånger per år. Varje år behandlar myndigheten cirka 7 000 ansökningar från verksamma konstnärer.

Här kan du se vad som har fått stöd av Kulturrådet från år 2016 och framåt. Institutioner och fria grupper kan söka bidrag hos Statens Kulturråd. Ansökan om bidrag ska göras på en särskild blankett som ska vara undertecknad av behörig firmatecknare. Blanketten finns i "Relaterad information" på … Omkring 1 800 ansökningar beviljas varje år. Du hittar även tips på andra myndigheter och organisationer som ger stöd till professionell kulturverksamhet. Cirka 1 800 stipendier delas ut per år. De flesta söker du via vår onlinetjänst men ett fåtal söks på Word-blankett. När du ställer en fråga till oss återkommer vi så snart vi kan. Målet är att du ska ha ett svar från oss inom två arbetsdagar. Beviljade bidrag. Cirka 1 800 stipendier delas ut per år. Bidrag söks hos Boverket senast den 30 september varje år.