Målet med hemtjänsten är att underlätta för dig att leva ett självständigt liv och att göra det möjligt för … Här ansöker du vid förvärv, förvaring, handel, överföring av explosiva varor samt godkännande av föreståndare av explosiva varor. Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. E-tjänst. Du kan ansöka via blankett eller genom att ringa vår kundtjänst. Den som ansökan gäller måste själv vilja ha hemtjänst. ... Blankett för referenstagning vid ansökan om att bli utförare inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Det är bara du själv som kan söka, anhöriga eller närstående kan fungera som ett stöd och hjälp för dig om du önskar. Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten. Inkomstförfrågan Blankett. ANSÖKAN OM RÄTTSHJÄLP Siffrorna i hänvisar till olika avsnitt i informationen på s. 4-5. Här kan du själv räkna ut vad det kommer att kosta och göra din ansökan direkt. Om du vill ha med exempelvis en anhörig eller vän på mötet går det bra. Blankett. Blankett. Stöd och service Blankett. Du ansöker om en biståndsbedömd insats genom att skicka in en ansökan om önskad insats till kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Ansökan plats/utökad tid för barn i behov av särskilt stöd. E-tjänst. Information om de olika insatser du kan ansöka om via denna blankett Hemtjänst Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för olika former av stöd, service och omsorg i hemmet. En anhörig kan inte göra en ansökan åt någon annan, men är välkommen att kontakta biståndshandläggare för att prata om en eventuell ansökan. Ansökan om riksfärdtjänst Ansökan om riksfärdtjänst (pdf) Parkeringstillstånd Blankett. Ansökan för jämkning av dubbel boendekostnad. Mina sidor på biblioteken. Jämför äldreboenden. Beskrivning. Ansöka om hemtjänst. Boka lokal. B.1.2-b ANSÖKAN OM STUDIEUPPEHÅLL Jag ansöker om studieuppehåll från mina studier vid Högskolan på Åland. Ansökan om egen sotning. Om du får hjälp av en företrädare att fylla i ansökan kan den personen logga in och signera med sin e-legitimation, om du saknar en egen e-legitimation. Du kan läsa om hur det går till och hur du väljer eller byter utförare. Mötet sker i din bostad, om ni inte kommer överens om något annat. Hemtjänst och äldreomsorg Blanketter. E-tjänst. Välkommen till Ulricehamns kommuns sida för e-tjänster och blanketter. När din ansökan kommit in kontaktar en biståndshandläggare dig eller din företrädare inom tre arbetsdagar för att boka in ett personligt möte. Hur ansöker jag om en biståndsbedömd insats? Blankett. Lantbruksdjur, ansökan om att hålla 804.3 kB Lyssna Ansökan om tillstånd att hålla nötkreatur, häst, get, får eller svin inom område med detaljplan ; Lantmäteriförrättning, ansökan om 285.5 kB Lyssna Blankett för ansökan om lantmäteriförrättning, ifyllnadsbar Ansökan utökad tid för barn i behov av särskilt stöd. Ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen. När du lämnat in din ansökan gör en biståndshandläggare en utredning av dina behov, hembesök kan förekomma. Personuppgifter som lämnas i denna ansökan registreras av Rättshjälpsmyndigheten och domstolar i respektive myndighets ärendehanteringssystem. Ansök om hemtjänst, boendestöd, matdistribution, trygghetslarm mm. Observera att vissa utbildningsprogram inte antar studerande varje år, vilket kan innebära att det kan bli ett längre studieuppehåll än du har … E-legitimation. Om du vill att någon anhörig ska vara ditt ombud behöver personen ha en fullmakt från dig. E-tjänst. Företrädaren behöver bifoga fullmakt. Ansök om hemtjänst Kan en anhörig ansöka åt mig? (omsorgsförvaltningen) Ladda ner blankett. Jag klarar inte av att ansöka själv, kan jag få hjälp? Ansökan om certifiering inom hemtjänst. Ansöka om att få – och välja hemtjänst. När du ansöker om hemtjänst görs det hos kommunens biståndshandläggare. Ansök om hemtjänst, särskilt boende, boendestöd, matdistribution, trygghetslarm mm. Inkomstförfrågan. Företrädaren behöver bifoga fullmakt. Ansökan om tillstånd vid pausservering. Här hittar du ansökningsblanketten. Ansökan om tillstånd enligt lagen om att tillvarata biologiskt material från levande donator för transplantation i de fall då donatorn är underårig eller lider av psykisk störning; Dispens för frysta embryon – Ansökan om; Fastställande av könstillhörighet – Ansökan om Blanketter för ansökan. Räkneexempel - avgift för hemtjänst. Ansökan om explosiv vara. Webb-bokning. En e-tjänst innebär att din ansökan eller anmälan skickas in direkt. Jämför hemtjänst inom äldreomsorg. Uppleva och göra Bibliotek. Mer information om myndigheternas behandling av personuppgifter hittar du i informationen på sid.5. Då kan du samtidigt välja vilken utförare av hemtjänst du vill ha. Blankett för ansökan om utökad tid på fritidshemsverksamhet. Räkneexempel - avgift för vård- och omsorgsboende. Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till slutna sällskap. E-tjänst. Ladda ner blankett. Blankett Faktureringsunderlag för vård- och omsorgsboende för kommunal utförare. Ansök om boendestöd, matdistribution, trygghetslarm mm (arbete och välfärd) Ladda ner blankett. Fakturering vård- och omsorgsboende kommunal utförare. Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till allmänheten . Här söker du tillstånd att själv få utföra rengöring av eldstad och rökkanaler på egen fastighet.