Nacka gymnasium är en kommunal gymnasieskola i Nacka kommun. $qwdjqlqjvvwdwlvwln i|u j\pqdvlhsurjudp 1dfnd nrppxq 6oxwolj dqwdjqlqj $qwdjqlqjvjulqvhu$qwdo uhvhuyhu 6wxglhylj $qwdjqlqjv , pnq 0hgldq$qwdo $qwdo 7rwdow, pnq /hgljd $qwdjqlqjvvwdwlvwln i|u j\pqdvlhsurjudp 1dfnd nrppxq 6oxwolj dqwdjqlqj $qwdjqlqjvjulqvhu$qwdo uhvhuyhu 6wxglhylj $qwdjqlqjv , pnq 0hgldq$qwdo $qwdo 7rwdow, pnq /hgljd Sjölins gymnasium på Södermalm ligger högt upp på en klippa med utsikt över Söders takåsar. Av dem var knappt 1 300 ungdomar folkbokförda i Nacka. Här loggar du in med ditt användarnamn (personnummer ååmmdd-xxxx) samt ditt lösenord för att göra en ansökan till gymnasiet. Av de sökande Nackaungdomarna har drygt 1 200 fått plats på en gymnasieskola och 62 % av dem fick sitt förstahandsval tillgodosett. Förutom Sjölins vanliga program så kan elever som vill elitsatsa på sin sport välja NIU (Nationell Idrottsutbildning) inom fotboll, handboll och hockey. I våras valde drygt 28 000 elever i Stockholms län gymnasieskola inför läsåret 2016/2017. Intagningspoäng gymnasium 2016 stockholm. De ungdomar som inte är antagna till gymnasiet övergår till det kommunala aktivitetsansvaret. Dett krävdes på programnivå för att komma in på gymnasiet läsåret 2016/2017 Vi på gymnasium.se har därför samlat datumen för 2019 Stockholm;. Tidsplanen för gymnasievalet ser ungefär likadan ut var du än bor i Sverige, men de specifika datumen skiljer sig lite åt beroende på i vilken kommun/vilket län du bor i. #nacka #sframtid Stort tack samhälls 1:orna i klass Zorba på Sjölins gymnasium för bra samtal om framtiden! 2017-04-04 - Antagningsår 2017 Antagningspoäng 1)Alla behöriga sökande är antagna 2)Enbart test 3)Ingen antagen på poäng 4)Till Introduktionsprogram görs ej preliminärantagning 5)Placering sker manuellt, ingen antagningspoäng 1 Meritvärden Sjölins gymnasium Lägsta meritvärdet på en skola varierar från år till år beroende på hur många som söker till skolan och hur många platser skolan har till ett visst program och inriktning. Nacka gymnasium är Sveriges bästa kommunala gymnasieskola enligt SKLs (Sveriges kommuner och landsting) rapport från 2015. Sjölins gymnasium har pedagogik med rötter i Harvard Vårt mål är att varje elev hos oss ska nå bortom sina studiemål, växa som individ och trivas med sig själv. Stort tack samhälls 1:orna i klass Foxtrot på Sjölins gymnasium för bra samtal om framtiden! Högst upp i huset hittar … #nacka #sframtid Vi kombinerar beprövade framgångsfaktorer som tydliga strukturer samt tillgängliga och engagerade lärare med casemetodiken, en pedagogik med rötterna i Harvard. Samhällsvetenskapsprogrammet, Sjölins Gymnasium Nacka 235.00 262.5 64 64 30 0 Totalt 128 128 130 0 Antagningsgräns Lägsta poängen bland de antagna dvs poängen för den "sist" antagne.