Andra ord som alltid stavas med stor bokstav, även om de inte står först i en mening, är egennamn. Han var på ferie i mange land, for eksempel Egypt, Kina og Indonesia. Efter kolon. Du kan läsa mer i paragraf 8.1.2 Genom Liber finns Svenska skrivregler även att beställa som onlineversion med fleranvändarlicens. I andra fall används liten bokstav efter kolon. Plötsligt förstod han: Han hade blivit pappa! Trænerduoen havde før kampen kun haft én taktik: at alle skulle spille deres eget spil, det optimale. Stor bokstav Skriver man Kristi Förklarings Dag, kristi förklarings dag eller kristi förklaringsdag? Kolon följs av liten bokstav i följande fall: vid uppräkningar, vid kortare exemplifiering eller förklaring, för osjälvständiga meningar. Vad är den korrekta förkortningen för postlåda? Citattecken sätts inte ut efter så kallad. Stor bokstav används i början av en mening och när det som kommer efter ett kolon är direkt anföring eller citat: Hamlet: Att vara eller inte vara. Sedan satte han igång med renoveringarna: Badrummet kaklades om och fick ett nytt badkar. Vid ord som börjar med en stor bokstav är den första bokstaven något större än bokstäverna som kommer efter. majuscule {substantiv} Om citatet gäller bara några ord i slutet av en mening sätts punkten efter citattecknet: I tidningarna talas det om ''ett fräckt försök''. Som i exempel 3. Ska man sätta utropstecken eller komma efter hälsningsfrasen i brev? Det skal bare være stor bokstav etter kolon hvis det etterfølgende er en fullstendig setning. Jag sade: Visst är det vackert! Stor bokstav används i början av en mening och när det som kommer efter ett kolon är direkt anföring eller citat: Hamlet: Att vara eller inte vara. Du ska använda stor bokstav när det kommer en fullständig mening efter ett kolon. Efter kolon används stor bokstav om det efterföljande är en självständig mening, eller flera meningar. Där märks det tydligt att det som följer hör till den föregående meningen och inte gärna kan stå för sig själv. Sedan ska jag berätta om det allra vanligaste misstaget, det är nämligen av ett helt annat slag. Vid direkt anföring bör så kallat pratminus användas i stället för citattecken: – Inga kommentarer, sade statsministern. Efter punkt ska det alltid vara stor bokstav (utom efter punkter i förkortningar), men här är några tumregler för andra situationer då det kan vara svårare att veta. Namn och rubriker Namnen på veckodagarna och månaderna skrives med liten bokstav i svenskan – måndag, september, april och torsdag. Om den inledande satsen är en fullständig mening ska den avslutas med kolon, som i exempel 1 och 2. Lille bogstav efter kolon hvis der kommer en ledsætning eller sætningsdel efter. ... Normalt har man stor bokstav efter kolon, men se på exempel tre ovan. Då skriver man liten bokstav. Hugo sa: "Hämta bilen innan klockan fem." ... Kolon (:) använder man för att skilja ord och bokstäver åt. Om man skriver som #2 föreslår att Hej, följs av texten på samma rad och med en liten bokstav så ser det minst konstigt ut, tycker jag. Sista ledet avslutas med punkt. Om leden är fullständiga meningar ska de inledas med stor bokstav och avslutas med punkt. ... Ska månader och veckodagar inledas med stor eller liten bokstav? 6 timmar sedan efter 13 sekunders spelande. Om den inledande satsen är en fullständig mening ska den avslutas med kolon, som i exempel 1 och 2. Vi börjar med några enkla skrivregler som handlar om kolon, kommatecken och stor eller liten bokstav. Om leden är fullständiga meningar ska de inledas med stor bokstav och avslutas med punkt. ... Normalt har man stor bokstav efter kolon, men se på exempel tre ovan. Stor bokstav Om den inledande satsen däremot är början på en mening, som sedan avslutas i leden, ska den inte avslutas med något skiljetecken alls. Exempel: Plötsligt förstod han: Han hade blivit pappa! stor bokstav. volume_up. Men eftersom de två huvudsatserna i respektive exempel hör ihop innehållsmässigt, så kan vi få lite bättre flyt (och mer elegans!) Problemet är uppenbart: Det finns inte tillräckligt med pengar. Spelar ingen roll om det är en stor eller liten bokstav efter Hej, för det ser lika fel ut för mej ändå. Där märks det tydligt att det som följer hör till den föregående meningen och inte gärna kan stå för sig själv. Hvis der kommer en ledsætning eller en sætningsdel efter et kolon, skal første ord skrives med lille. stor bokstav. Är leden korta har man liten begynnelsebokstav vid varje led. Om den inledande satsen däremot är början på en mening, som sedan avslutas i leden, ska den inte avslutas med något skiljetecken alls. Om citatet gäller bara några ord i slutet av en mening sätts punkten efter citattecknet: I tidningarna talas det om ''ett fräckt försök''.