Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år.

... kallas till extra bolagsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm, tisdagen den 28 augusti 2018 kl. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 12.30.

Aktieägare som vill delta på … Aktieägarna i Nobina AB (publ) (”Nobina” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 4 mars 2014, kl. Kallelse till extra bolagsstämma i Loomis AB (publ) mån, jul 15, 2019 08:00 CET. KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org.nr 556544-5318, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 november 2017 kl. Aktieägarna i DistIT AB, org. Rätt att delta

Aktieägarna i Loomis AB, org.nr 556620-8095, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 28 augusti 2019, kl. 556116-4384, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma, för att behandla styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner. Kallelse till extra bolagsstämma. Kallelse till extra bolagsstämma mar 10, 2020 Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 9 april 2020 klockan 10.30 på Ambias huvudkontor, Rönnbärsgatan 5, Vimmerby. KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NOBINA AB (PUBL) 2014-02-18 The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Dag och tid: Den 18 mars 2020, klockan 09:00. Aktieägarna i Loomis AB, org.nr 556620-8095, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 28 augusti 2019, kl. Kallelse till extra bolagsstämma i Litium AB (publ) tis, mar 10, 2020 22:06 CET.

Kallelse till extra bolagsstämma i Guideline Geo (NGM: GGEO) Styrelsen för Guideline Geo AB (publ), noterat på NGM-Equity ("Bolaget"), offentliggör kallelse till bolagets extra bolagsstämma.

rösträttsregistrering, måste i god tid före den 21 augusti 2018, då omregistreringen måste … ANMÄLAN M.M. 10.00 i … Det vanliga är att kallelse görs genom brev till aktieägarna, eller annons i den tidning som anges i bolagsordningen.

556116-4384, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma, för att behandla styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner. Kallelse till extra bolagsstämma i Papilly AB (publ) Aktieägarna i Papilly AB (publ), 556884-9920, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 27 mars 2020 kl.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuellt medföljande antal biträden (dock högst två).

10.00 i Folkets Hus, Stockholm City Conference Center, ingång Barnhusgatan 12-14, Stockholm.

11:00, i bolagets lokaler på Tullvaktsvägen 2, Stockholm. Anmälan ska ske skriftligen per post till Hemfosa Fastigheter AB, "Extra bolagsstämma 2020", Box 3283, 103 65 Stockholm eller via e-post till bolagsstamma@hemfosa.se. Tid och plats På Alfred Nobels Allé 109, Tullinge, torsdagen den 21 februari 2019 kl.10:00. ... s.k. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuellt medföljande antal biträden (dock högst två). Plats: Avida Finans AB:s (publ) kontor, Södermalmsallén 36, 118 28 Stockholm . Tid och plats På Alfred Nobels Allé 109, Tullinge, torsdagen den 21 februari 2019 kl.10:00. Aktieägarna i Bayn Europe AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556794-4797, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 3 oktober 2018, kl.13.00.Bolagsstämman kommer att hållas i Bolagets lokaler på Hornsgatan 79, Stockholm. Aktieägarna i Litium AB (publ), org.nr 556562-1835, kallas till extra bolagsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm, måndagen den 30 mars 2020 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Westmansgatan 29 i Linköping. nr.