Betalda patientavgifter och fakturor som patienten har betalat eller ännu inte har betalat ska räknas in i högkostnadsskyddet. Det ska finnas en möjlighet att boka av besöket i sista stund. För offentligt finansierad vård inklusive offentlig vård i andra regioner får du betala de avgifter som är beslutade i respektive region. För offentligt finansierad vård inklusive offentlig vård i andra regioner får du betala de avgifter som är beslutade i respektive region. I Västra Götalandsregionen (VGR) betalar du samma avgifter oavsett om du går till den vård som drivs av VGR eller till en offentligt finansierad vårdgivare, det vill säga en privat vårdgivare som VGR har avtal med. Som patient inom Västra Götalandsregionen, ska du inte komma till vården om du känner sig sjuk, förkyld eller har luftvägsbesvär. Västra Götaland är Nordens främsta transportregion och en motor för svensk ekonomi. Våra mottagningar erbjuder olika typer av digitala vårdmöten. Regionservice, Ekonomiservice, Patientfaktura, hanterar faktureringen av de vårdtillfällen som ej kunnat betalas eller ej blivit betalda kontant. Västra Götalandsregionen är en politiskt styrd organisation med drygt 55 000 medarbetare. På den här sidan kan du läsa … Västra Götalandsregionen. I Västra Götalandsregionen (VGR) betalar du samma avgifter oavsett om du går till den vård som drivs av VGR eller till en offentligt finansierad vårdgivare, det vill säga en privat vårdgivare som VGR har avtal med. Investeringar i en hållbar och säker infrastruktur har avgörande betydelse för näringslivets utveckling såväl i Västra Götalandsregionen som i landet som helhet. Dokumentärer om Västra Götalandsregionens skiftande verksamhet. Möt vården där du är. 6K likes. Regionservice, Ekonomiservice, Patientfaktura, hanterar faktureringen av de vårdtillfällen som ej kunnat betalas eller ej blivit betalda kontant. Kontakta Patientfaktura vid frågor, se kontaktuppgifter nedan. Högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen innebär att en patient inte ska betala mer än 1 150 kr under en 12-månadersperiod. I filmen ”Drivkrafter” berättar medarbetare om glädje och stolthet i jobbet. I serien ”En del av Västra Götalandsregionen” berättar patienter, besökare, elever, resenärer om sina möten med bland annat sjukvården, kulturverksamheter, skolor och kollektivtrafiken. Patienten ska informeras om regler för högkostnadsskydd och frikort. Näytä niiden ihmisten profiilit, joiden nimi on Annikki Lacson. Faktura, Patientfaktura, Redovisning och sjukresor. Näytä niiden ihmisten profiilit, joiden nimi on Anika Larse. Om du avbokar ditt besök senare än 24 timmar innan din avtalade besökstid, kommer du inte att behöva betala en avgift för detta under perioden 1-30 april 2020. Faktura, Patientfaktura, Redovisning och sjukresor.

Uteblivet besök Om du får en faktura för uteblivet besök, trots att du avbokat mer än 24 timmar innan planerat besök, ska du kontakta den mottagning som finns angiven på fakturan. Västra Götalandsregionen erbjuder digitala vårdmöten i din smartphone eller platta. Du kan till exempel förnya recept och boka, omboka eller avboka tider.