Att man har varit så precis med tiden förvånar med tanke på att napolitanare inte är kända för att vara i tid.

EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. EUH208 Innehåller 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Skär en …

more_vert. BIG FIVE-referensområdena som omfattar Nyland men också Stockholms län, Hamburg, Nordholland (Amsterdam) och huvudstadsregionen i Danmark (Köpenhamn). Vår pizza är ingen meditationspizza utan ska ätas snabbt. bab.la - Online ... Swedish Trots det har vi varit tvungna att undvika att rösta om en rad ändringsförslag. De områden som är föremål för granskningen hör till de s.k. Translation for 'rad' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations. Ryker det inte från kaffet eller pizzan vänder vi och går.

Och att trafikanter i Köpenhamn uppmanas att undvika ... All flygtrafik från kraftigt virusdrabbade områden till Danmark har förbjudits. – En pizza från Neapel är som vårt kaffe. more_vert. ... Swedish Det finns en rad områden där vi anser att man går för mycket in på detaljer.

bab.la arrow_drop_down. I granskningen ingår också Jämtlands landskap eftersom området har många beröringspunkter med Nylands kontext.