Norlandia driver förskolor, patienthotell och äldreomsorg. Norlandia är en del av NHC Health & Care Group. Äldreboende Kalmar. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och bidrar till att skapa ett gott liv – varje dag. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och bidrar till att skapa ett gott liv – varje dag. Norlandia driver förskolor, patienthotell och äldreomsorg. NHC Health & Care Group finns i Sverige, Norge, Finland, Nederländerna Tyskland och Polen.

Norlandia är en del av NHC Health & Care Group.

Norlandia. Vårt ISO-certifierade kvalitetsledningssystem utgör navet i våra verksamheter och säkerställer att våra vård- och omsorgstjänster följer aktuell lagstiftning, riktlinjer, råd och rekommendationer. NHC Health & Care Group finns i Sverige, Norge, Finland, Nederländerna Tyskland och Polen. Norlandia är på uppdrag av Kalmar kommun ansvarig för driften av verksamheten sedan december 2016. Norlandia Äldreomsorg skapar ett tryggt, aktivt och meningsfullt liv med självbestämmande för våra äldre på våra äldre­boenden. Norlandia är på uppdrag av Kalmar kommun ansvarig för driften av verksamheten sedan januari 2015. Klicka på de boenden du är intresserad av för att se bilder och få mer information om deras utformning, aktiviteter, kvalitet och kontaktuppgifter etc. Under ledning av verksamhetschef arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, aktivitetsansvariga medarbetare med vård och omsorg till dig som boende. Under ledning av verksamhetschef arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut och en kultur- och aktivitetsansvarig medarbetare med vård och omsorg till dig som boende. Här hittar du äldreboenden i Kalmar. Norlandia.