Om du har allvarliga synpunkter eller klagomål på socialtjänsten kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för mer information. Har varit i kontakt med IVO-tillsyn och de säger att man ska framföra klagomål dit och att det är rätt att lämna ut elevs personnummer, känner mig lite tveksam till det. Om du är missnöjd med hur handläggaren sköter ditt ärende kan du kontakta ansvarig verksamhetschef. Klaga på och anmäl fel i socialtjänsten. Handläggare Socialtjänsten Socialtjänstens personal på Arbetsmarknadstorget handlägger ansökningar om ekonomiskt stöd för dig som är aktuell på Arbetsmarknadstorget. bidra till en ökad förståelse för problematiken och att socialtjänsten blir medveten om att klientens kön faktiskt har en påverkan. Så chansen är väldigt liten att man ska få byta handläggare om det inte är något alldeles särskilt som handläggaren gjort fel, man får inte byta bara för att man inte trivs med den man har. Beslut om ersättning meddelas av åklagaren.

Ger detta inget resultat kan du gå … Det hör liksom tills akens natur att man är rädd, missnöjd och tycker att alla är emot en.

Våga ta upp med din socialsekreterare, behandlare eller läkare att du inte är nöjd. Är den som drabbats av beslaget missnöjd med beslut om ersättning, äge han inom en månad från det han erhöll del av beslutet påkalla rättens prövning därav.

Trots att du gett mig mycket information om din situation är det för mig svårt att avgöra om du kommer ha framgång med din överklagan då jag inte vet vad du skrivit i din ansökan och hur din handläggare har motiverat beslutet.
Dina klagomål och synpunkter är viktiga.

Om socialnämnden eller en handläggare fattar ett beslut som berör dig och beslutet går att överklaga får du tillsammans med beslutet en utförlig anvisning på vilka beslut som går att överklaga. Om du känner att du är missnöjd…
Även om det är jobbigt, så försök att samla och behärska dig inför kontakten med socialtjänsten. Din handläggare kommer då bedöma om det finns skäl att ändra beslutet. Be någon följa med dig på mötet eller vänd dig till personligt ombud för stöd.

Är du inte nöjd med den vård och det stöd du fått så finns det olika vägar att gå. Hej Om man är missnöjd med socialtjänstens agerande på upprepade orosanmälningar på samma elev, är det hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) eller Justitieombudsmannen man ska klaga? Du kan bidra till att förändra och förbättra vården och omsorgen, så att andra inte drabbas på samma sätt.