11. Området är idealiskt för dig som gillar mete, ensamhet och vildmark. Renarna är samlade i gärdet i Glen i Tåssåsens sameby inför sarvslakten i september. Vi har intervjuat gamla och unga, letat i arkiv och grävt i gömmorna efter fotografier och annat intressant material. • Tåssåsens sameby fick 2003 lov att själva sköta upplåtelserna av ripjakt inom sitt område efter beslut av länsstyrelsen i Jämtland. På plats fanns fyra representanter, utvalda av Gastronomi Sverige, för att lyfta de svenska smakerna från fälten, skogen, havet och fjällen. Det som var tänkt att bli en enda bok om Tåssåsens samebys historia, kommer istället att bli sex mindre delar! En »bokgrupp« bestående av Kerstin Lilja, Ann Kristin Solsten, Bengt-Arne Johans­son och Olof T Johansson från Tåssåsens sameby samt Ewa Ljungdahl har tillsammans arbetat med att samla material till boken. Skyddsjakt på varg i sameby beviljas – får fällas från helikopter Nu beviljar Länsstyrelsen i Jämtlands län skyddsjakt på en varg, detta eftersom Tåssåsens sameby ska samla in 8 000 renar och varg i renhjorden riskerar att ödelägga samlingen. Tåssåsens sameby om domen "Det är en seger" I Tåssåsens sameby pågår sedan ett par år ett pilotprojekt där samebyn på försök själva får förvalta jakt och fiske inom sitt område.

För Girjas sameby blir det nu alltså permanent att de har ensamrätt på sitt område.. Den västra delen består mycket av fjordar, djupa dalar, glaciärer och berg, och den högsta punkten är Kebnekaise i svenska Lappland.Längre österut blir marken plattare, med många sjöar och myrar, den största är Enare träsk i finska Lappland.Det östligaste området ligger inom tundraregionen. Minimimått för fångst och tillvaratagande av öring och harr är 25 cm, om inget annat anges för fiskevattnen. Tossåsens KFO är vidsträckt område med vacker natur utefter små strömmande bäckar och vattendrag till sjö- och tjärnsystem. Samma år tillsattes också en utredning som enligt direktiven skulle klarlägga samebyarna respektive markägarnas rätt till jakt och fiske. Det senare handlar förstås om praktiska ting, som kalvmärkning, slakt, skiljning och slöjd, där barnen lär av… I dagarna avgjordes kock-EM, Bocuse d’Or Europe 2014, i Stockholm. Foto Ewa Ljungdahl. Girjas sameby vinner mot staten i Högsta domstolen när det gäller rätten att bestämma över småviltjakt och fiske i områden där de verkar. "Det är glädjens dag", säger Sylvia Sparrock i Tåssåsens sameby. Läs mer om Länsstyrelsens fiskeregler på renbetesfjällen här; Fiske med nät: Inget nätfiske upplåtet. Sápmi ligger delvis norr om norra polcirkeln. Inget fiske upplåtet i strömmande vatten under tiden 1 sept – 31 okt. 12 Från vikingatid, runt år 1000 e. Kr, finns gravhögar ... med jakt och fiske.13 Under historisk tid, från 1500- och 1600-talen e. Kr, ökade befolkningen i Jämtlands län och . Utredningen skulle ledas av Sören Ekström.