Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. Meeshaan adiga waxaad ka akhrisankartaa waxa ey tahay Qasnadda caymiska (Försäkringskassan) iyo lacagaha kaalmada suurtagalikaro inaad xaq u lahaatid adiga markaa heshid sharciga deggenaanshada joogtada ama sharciga deggenaanshada kusii meel gaarka oo Iswiidhan. 13 § 1 st UtIL). Nu straffas handläggarna med varning. Migrationsverket ska ändra ditt beslut, till exempel därför att du inte har sett deras mail och inte kunnat skicka in en fullständig ansökan om uppehållstillstånd, (13 kap. 13 § 3 st. UtIL) .

Migrationsverket har beviljat uppehållstillstånd till en asylsökande som Säkerhetspolisen hade spärrat eftersom personen kunde utgöra ett hot mot Sverige.

Tidsbegränsat uppehållstillstånd betyder att du får stanna i Sverige en viss tid, oftast tre år eller 13 månader. Om du fortfarande behöver skydd kan du få uppehållstillstånd i två år till.

Men eftersom du redan lämnat in överklagan till migrationsdomstolen, så ska inte överklagan skickas tillbaka till migrationsverket för omprövning, (13 kap. Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. När ditt uppehållstillstånd går ut kan du ansöka om förlängning. Om du är mellan 17 och 24 år och läser på gymnasiet kan du i vissa fall få förlängt uppehållstillstånd för att läsa färdigt din gymnasieutbildning. Nu straffas handläggarna med varning.