Tjänstepensionsavtalet PA-KFS 09 gäller för dig som är anställda i kommunalt bolag och är född 1954 eller senare. PA-KFS 09 om du är född 1954 eller senare. Arbetsgivaren betalar från det att du är 25 år in en pensionspremie motsvarande 4,5 procent av din lön. Ålderspension och övergångspremier Alors nous avons trouvé la solution en vous proposant un service livraison rapide et simple d’utilisation, pour que vous puissiez assouvir vos envies de poulet inopinées en moins de temps qu’il n’en faut pour dire « KFC ».
Un héritage que nous célébrons depuis plus de 60 ans, en déclinant notre poulet adoré en une multitude de recettes pour vous régaler. Konsumentverket, Finansinspektionen och branschen står bakom oss.
Du börjar tjäna in till din tjänstepension från den månad du fyller 25 år tills du är 67 år. PA-KFS 09.

Från att du är 25 år betalar din arbetsgivare in pengar … KFC livraison : vous régaler, où que vous soyez Chez KFC, on ne le sait que trop bien : les petites (et les grosses) fringales, ça ne prévient pas.

Du får också kunskap om när och hur du ska rapportera grunduppgifter till Pensionsvalet. På lönedelar över detta belopp sätter arbetsgivaren in … Lorsqu’il a créé KFC, le Colonel Sanders avait deux passions : le poulet, et vous rendre heureux. premier enligt PA-KFS 09 vid arbetsoförmåga på grund av sjuk-dom eller olycksfall: a) Arbetsoförmågan ska ha varat mer än 90 kalenderdagar i följd eller i mer än sammanlagt 105 kalenderdagar under den senaste 12 månadersperioden (karenstid). Du får själv välja och ta ansvar för hur dina pengar ska placeras.

Likaså väljer några att behålla det för att de skulle ha svårt att få en godkänd hälsoprövning om man vill lägga till ett återbetalningsskydd senare. återbetalningsskydd – PA-KFS 09 Ort och datum (år, månad, dag) Underskrift Namnförtydligande Underskrift av den försäkrade Val av förmånstagarförordnande Telefon eller mobiltelefon Efternamn och förnamn Personnummer (10 siffror) Relation till mig Procent av beloppet Personnummer (10 siffror) Här får du hjälp att välja. Vi jämför tjänstepensioner i PA-KFS-09 och tjänar inget på ditt val.

Du kan själv välja vilket valbart försäkringsbolag som ska ta hand om pensionspengarna. b) Arbetsoförmågan ska uppgå till minst 25 procent. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med PA-KFS 09 och behöver en övergripande kännedom om pensionsavtalet, samt kunskap om de administrativa rutinerna gentemot Pensionsvalet. Från att du är 25 år betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension enligt avtalet PA-KFS. Har man en stor familj att försörja och kanske är ensamförsörjare eller huvudförsörjare väljer nog de flesta att ha ett återbetalningsskydd. Det ingår flera förmåner i PA-KFS 09: Ålderspension; Efterlevandeskydd (med en obligatorisk efterlevandepension och ett valfritt återbetalningsskydd) Från att du fyller 25 år betalar din arbetsgivare in premier till din ålderspension. Premierna betalas normalt av den försäkrades arbetsgivare. 6 Försäkringsvillkor för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS 2.

La carte. Om du inte var fullt arbetsför den 1 januari 009 omfattas du däremot av tjänstepensionen Gamla PA-KFS fram till dess att du åter blir fullt arbetsför. Är du anställd inom ett kommunalt företag och är född 1954 eller senare omfattas du från den 1 januari 2009 av PA-KFS 09. Om du dör kan dina efterlevande få ersättning i form av efterlevandepension, tjänstegrupplivförsäk - ring (TGL) och återbetalningsskydd från din ålders - pension.