Terminen består av fyra kurser inom huvudområdet finansiell ekonomi. Utbildningsinformation. Masterprogram i redovisning och ekonomistyrning Stockholms universitet.

Programmet ger en stabil grund för dig som siktar på en karriär inom finansbranschen som finansanalytiker, finanschef och portföljförvaltare. I företagsekonomi får du kunskap om hur företag och andra organisationer fungerar och hur de på bästa sätt kan nå sina uppsatta mål. Masterprogram i Financial Engineering . Detta masterprogram ger dig träning och färdigheter i avancerade teorier och metoder inom finansiell analys. Masterprogram i finansiell ekonomi Örebro universitet Vårt tvååriga masterprogram i finansiell ekonomi är till för dig som har en kandidatexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi. Ekonomprogram Mittuniversitetet.

Masterprogram i nationalekonomi Stockholms universitet. Terminskurs 3 inom Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi. Requirements for Admission In order to be accepted to the PhD program students must either have completed a Masters degree, or have completed 240 credits of studies, of which at least 60 credits are at the advanced level. Startperiod: Hösten 2020 Period 1 Studenten ges utökade kunskaper inom områden relaterade till finansiellt beslutsfattande. Här kan du anmäla dig till Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi på Stockholms universitet ... information Dölj information om Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi Mer information Mer information om Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi. Programmet ger en stabil grund för dig som siktar på en karriär inom finansbranschen som finansanalytiker, finanschef och portföljförvaltare.

Programmet ger en stabil grund för dig som siktar på en karriär inom finansbranschen som finansanalytiker, finanschef och portföljförvaltare. Artiklar Visa fler.

Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi, 120 hp ... Ekonomi och företagande har stor betydelse på alla nivåer i samhället. Masterprogram i redovisning och finansiell styrning The Master of Science in Accounting and Financial Management is a degree programme that prepares students for qualified work within... Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) Terminskurs 2 inom Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi. De kurser som ingår i utbildningen under terminen behandlar följande:-Financial Derivatives and Risk Management (Finansiella derivat och riskhantering),7,5 hp Vårt tvååriga masterprogram i finansiell ekonomi är till för dig som har en kandidatexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi.

Masterprogrammet i bank och finansiell ekonomi ger dig träning och färdigheter i avancerade teorier och metoder inom finansiell analys. 2 år Stockholm. Terminen består av fyra kurser inom området bank och finans/finansiell ekonomi.

Programmet bygger på tidigare studier i finansiell ekonomi och riktas mot studenter med en kandidatexamen i nationalekonomi eller företagsekonomi. Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi Stockholms universitet.