Skolans pedagogiska ide är att varva teoretiska och praktiska studier för att nå en djupare kunskap. Här loggar du in med ditt användarnamn (personnummer ååmmdd-xxxx) samt ditt lösenord för att göra en ansökan till gymnasiet.. Lösenordet har du fått via lösenordsbrevet. Marina läroverket är en fristående skola i marin miljö, som erbjuder gymnasieutbildningar, vuxenutbildningar och ett antal fristående kurser. Marina läroverket | Stocksunds hamn, 182 78 Stocksund | Tfn. Vad innebär preliminär, slutgiltig och reservantagning egentligen? BETYG & BEHÖRIGHET.

Marina läroverket är en skola där lärande sker med världen som klassrum och våra segelfartyg som verktyg.

Ta reda på vad här.

Vilken behörighet behöver jag för att läsa ett yrkesprogram?

Har du inte fått något lösenord kontaktar du din studie- och yrkesvägledare eller någon annan ansvarig på din skola. Tiden i gymnasieskolan ska vara lustfylld och rolig samt ge en god grund för fortsatta studier eller yrkesliv - vi erbjuder allt detta. Vad är maximal antagningspoäng jag kan få? ALLT OM ANTAGNING TILL GYMNASIET. Visa mig svaren tack. Vad innebär fri kvot?

Bästa minnet från skolan: Seglingarna, det var kul men också väldigt lärorikt, på ett personligt plan. För ett högskoleförberedande program? ... Hösten 2018 sa jag upp mig från alla uppdrag i Sverige och Danmark och flyttade hit till Amphawa i början av 2019.

08-85 32 00, fax 08-85 22 51 | www.marinalaroverket.se | info@marinalaroverket.se Klart Skepp Marinteknik AB och Marina läroverket är en del av Stocksundsgruppen