Tror nog att alla gjort det någon gång i barndomen eller i vuxenlivets dagar tillsammans med barn och barnbarnen, jo när vår kusin kom lärde vi oss alltid något nytt, minns faktiskt inte om det var han som gav oss gråhunden, men jag har ett svagt minne om att det var han som kom med den hunden! Nils, som ska bygga en bil, plockar ihop legobitar som han … ... Tillsammans med fyra barn i åldern 3 till 6 år sitter jag ... olika konstruktioner som bilar, hus och trappor som de leker med. I och deltagande barn, som så frikostigt bjudit in mig i deras värld. Ett av barnen lägger märke till mina skor och frågar om jag också har ”snabba” springskor. men barnen fastnar aldrig för dom är inte så stora. Det har fått mig att fundera över den uppväxande generationens erfarenheter av att vara i skogen.

Under mina kontinuerliga vistelser i skogen har jag observerat att det är mycket sällan jag möter andra människor, och aldrig några barn. HOMO LUDENS – about independent creativity and play in the library Abstract ... Vi leker aldrig för att lära! På Karlstads universitet finns det också många fantastiskt kunniga och lärda människor som jag har haft äran att få umgås med under mina forskarstudier.

Utan mina kompetenta handledare skulle inte uppsatsen vara det som den är idag. Vi lär för att kunna leka (Juncker 2010, s. 261) ... tar man bland annat upp frågan om hur vi arbetar med att ge barn och unga möjlighet Vad kan det betyda att barn och unga inte leker i skogen längre? Så cyklar barnen iväg över gårdens asfalterade små gångar. Förskolebyggnaden har två avdelningar, en så kallad småbarnsavdelning för barn ”De va svinhögt typ 250 kilo” Förskolebarns mätande av längd, volym och tid i legoleken .