At least 60 credits at advanced level within in the main fields of study, Leadership and Organization, with a passing grade from OL674E Leadership and Organisation: Research Methods in Leadership and Organisation. 6-by Viktor-Skoglund, Jan. 2017. 22 likes. Abstract. Utbildningar inom fastighetsvetenskap, byggd miljö, ekonomi, miljövetenskap, transport management samt ledarskap och organisation Kontakta studie- och karriärvägledare: Ola Püschel . Malmö Högskola: Hälsa och samhälle, Enheten för biomedicinsk laborato-rievetenskap, folkhälsovetenskap och omvårdnad, 2005. Ledarskap och grupp Individuell skriftlig analys av ledarskap och grupp 7,5 hp (UV) (lärandemål 1-3) Organisatorisk förändring och lärande Skriftlig fältrapport 5 hp (UV) (lärandemål 8-10) Muntlig presentation och peer-review granskning av fältrapport 2,5 hp (UV) (lärandemål 8-10) Omvärld och … JavaScript is disabled for your browser.

I delmomentet ingår att kartlägga aktuella forskningsfrågor och att analysera nuvarande kunskap och förståelse inom ledarskap och organisation. Notera att det inte är säkert att alla scheman är klara då du besöker denna sida. Some features of this site may not work without it. Viktig information! Du samarbetar med övriga medarbetare på förvaltningen och tillsammans bidrar ni till förvaltningens verksamhetsmål. Genom att stanna kvar på sajten accepterar du att cookies används. 6-Organisation Och Ledarskap, Kap. Använd flikarna för att leta dig runt i guiden. 2019 (Swedish) In: Ett annorlunda ledarskap: Chef i politiskt styrd verksamhet / [ed] Tomas Bergström, Niklas Eklund, Studentlitteratur AB, 2019, p. 149-176 Chapter in book (Other academic) Place, publisher, year, edition, pages Studentlitteratur AB, 2019. p. 149-176 National Category Social Sciences Identifiers För ett kreativt ledarskap behövs kompetens inom flera olika områden. Som enhetschef bidrar du till att förvaltningen är en attraktiv och utvecklingsinriktad organisation med gott medarbetarskap och ledarskap samt med goda och tydliga processer. Ledaren spelar en betydande roll när det gäller medarbetarnas arbetsmiljö. Ledarskap och Organisation - Start ht16. Juliusson, K. Vad är hälsofrämjande ledarskap? DiVA portal is a finding tool for research publications and student theses written at the following 49 universities and research institutions. Ledarskap och inflytande Vilket inflytande innovationsledaren har i sin organisation skiljer sig åt. Schemaguide för fristående kurser och sidoämneskurser.

Examensarbete i folkhälsovetenskap 20 po-äng. Admission requirements. Add to folder Flag. Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: kritiskt reflektera över egna erfarenheter av ledarskap, grupper och organisationer i relation till teorier och aktuell forskning förhålla sig medvetet och kritiskt till information och aktuell forskning inom området för ledarskap och organisation Olika former av struktur, kunskap om personal, medvetenhet om maktrelationer och det skådespel som pågår är fyra perspektiv på organisation och ledarskap som Bolman och Deal (2005) skriver om i boken Nya perspektiv på organisation och ledarskap.

Innovationsledarna är då mer insatta i de mål som satts upp och är mer måna om effektiviseringen av innovationsarbetet. I  nom ledarskap, organisation och projektledning kan du hitta användbara artiklar i en mängd olika databaser Här har vi samlat ett urval. Vetenskaplig forskningsstrategi inom ledarskap och organisation (7,5 hp) Självständigt arbete (uppsats) (15 hp) Det första delmomentet behandlar nuvarande forskning inom ledarskap och organisation.