Redan för över hundra år sedan kämpade kvinnor för rösträtt, hälsofrågor, bättre bostäder, fackliga krav, mediernas bild av kvinnor, utbildningsrätt, rätt till lika lön, fred, och sexuella rättigheter. Feminism. Det är en självklarhet för många att samhället vi lever i är jämställt, alltså att alla har lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. I vissa länder är diskriminering av …

Våld mot kvinnor förekommer över hela världen.

12. I och utanför hemmet, i krig och fredstid blir kvinnor misshandlade, våldtagna, könsstympade och dödade.