Lou, det enklaste är att söka efter "Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen" via Google eller någon annan sökmotor på nätet. Kompletterande utbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen. Next Search Maximize the content Show the navigation. 90 hp ... Kompletteringsutbildningen för biomedicinska analytiker med utländsk examen … Nedan kan du läsa mer om behörighet, anmälan och urval till den kompletterande utbildningen för tandläkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz som ges vid Göteborgs universitet. Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen. Delar av kurserna samläses med studenter som läser ordinarie biomedicinska analytikerprogrammet (180 hp) vid Högskolan Kristianstad. Biomedicinsk analytiker är ett legitimerat yrke, där legitimationen är en garanti för att du är lämplig att utöva yrket och det ansvar som det medför Här kan du anmäla dig till Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen på Uppsala universitet Du kan också kontakta de högskolor eller universitet på de orter som nämns i artikeln. ... vänder sig till dig som har en biomedicinsk grundutbildning eller motsvarande och vill komplettera med en yrkesexamen som biomedicinsk analytiker. Kompletteringsutbildningen för biomedicinska analytiker vänder sig till personer med utländsk examen som behöver komplettera sin utbildning för att kunna få svensk legitimation som biomedicinsk analytiker.

Biomedicinska analytiker är metodexperter och kan hantera den avancerade utrustning som krävs för forskarnas analyser.

Biomedicinska analytiker, 90 högskolepoäng. Kompletteringsutbildningen till biomedicinsk analytiker (90 hp) syftar till att ge de som har en utländsk examen motsvarande en treårig högskoleexamen eller en tvåårig eftergymnasial utbildning inom biomedicinsk laboratorievetenskap eller närliggande områden möjlighet att via Socialstyrelsen erhålla svensk legitimation som biomedicinsk analytiker. Kompletteringsutbildningen vänder sig till dig som har utländsk biomedicinsk analytikerutbildning och saknar svensk legitimation. Kompletteringsutbildningen är på 90 hp, tre terminer. Om du har en utländsk examen som biomedicinsk analytiker kan du komplettera din utbildning för att ha möjlighet att erhålla svensk legitimation som biomedicinsk analytiker via Socialstyrelsen. Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen Utbildningen omfattar 90 högskolepoäng varav VFU utgör 15 högskolepoäng. Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen. Jobba i Sverige med en utländsk biomedicinskt analytiker-examen
Print.