Nilsson Special Vehicles är ett ledande specialbilsföretag med Europa som hemmamarknad. Andelen 1 % anger hur många av Bergs Timber B-ägarna som även har Nilsson Special Vehicles i sin portfölj. Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Nilsson Special Vehicles. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och … I dagsläget producerar och säljer vi ambulanser, limousiner, begravningsbilar samt utryckningsbilar inom sjukvård och räddningstjänst. Våra kunder finns framför allt i Europa …