Avdelningen för Konstruktionsteknik Lunds Tekniska Högskola Box 118 . Ett stort intresse för musik avgjorde Markus Thorsells yrkesval. Air Influence on the Temperature inside a Concrete Bridge Box Section . Det kan vara kurser från LTH, LU eller andra lärosäten. Samtidigt som du ansöker till Lärarprogrammet söker du också din första inriktning. Denna specialisering leder till arbete där du är med och utformar olika typer av hus med de krav som finns på dagens byggnader när det gäller beständighet, energiförbrukning, innemiljö och säkerhet. 221 00 LUND . Programmets femte termin ger dig möjlighet till specialisering. Kursplanen gäller från och med vårterminen 2010. Sweden . Den är en specialisering och fördjupning till inriktningen textilslöjd. Med utgångs-punkt från egna intressen och den åldersgrupp du vill arbeta med finns en mängd olika in-riktningar och specialiseringar att välja mellan. Specialiseringen kan utgöra en fördjupning av ämnesstudier inom en inriktning. En specialisering är en kurs eller en kombination av kurser som omfattar minst 30 hp. LTH / LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 2019 / 3 / LTH – en plats för drmö m r a och upptäckter Ett av landets största lärosäten för högre teknisk utbildning och … Kursen ges inom Lärarprogrammet. Alla kurser som inte inte listas i läro- och timplanen räknas som extent valfria. En specialisering är en kurs eller en kombination av kurser som omfattar minst 30 högskolepoäng. De valfria kurserna omfattar dels valfria kurser inom programmet, dels fritt valda kurser utanför programmet. Externt valfria kurser är alla kurser som inte ligger inom ämnesområdet datateknik. En specialisering omfattar minst 30 hp (en termin) och breddar eller fördjupar dina kunskaper inom ett ämne/ämnesområde. Department of Structural Engineering . Idag varvar han jobbet som musiklärare med rollen som egen företagare och använder både ett och annat trick för att få eleverna att jobba bra på lektionerna. Mål. Lund Institute of Technology . Genom val av en eller flera specialiseringar kan de studerande ytterligare profilera sin lärarkompetens. Kemiteknik vid LTH ger dig en utbildning för många viktiga framtidsområden. I sammanställningen nedan förtecknas de inriktningar/ämnesstudier som ges inom lärarprogrammet och de specialiseringar som utgör fördjupningar till dessa ämnesstudier. Syftet med kursen är att den studerande skall utveckla kunskap om och förståelse för form och uttrycksmöjligheter vid/genom skapande arbete i textila material och tekniker. Studenten skall välja kurser på minst 45 högskolepoäng ur en specialisering, varav minst 30 högskolepoäng skall vara på avancerad nivå. De olika ämnena följer och kompletterar varandra och du får en efterfrågad kompetens inom en mängd branscher. Din lärarutbildning kommer att innehålla flera specialiseringar och de profilerar dig ytterligare mot den pedagogiska verksamhet du har som mål att arbeta inom. Lärarprogrammet omfattar lägst 180 och högst 330 hp och leder till lärarexamen. Markus jobbar med musik, magi och pedagogik. S-221 00 LUND . På civilingenjörsutbildningen i maskinteknik vid LTH förenas klassiska ingenjörsämnen med bland annat teknisk design, ekonomi och miljö. Vid LTH finns landets bästa kompetens inom husbyggnadsteknik. Tänk på att du inte gör ett formellt val av specialisering. Box 118 . Den sjätte och sista terminen gör du, i ett grupp med tre andra studenter, ditt projektarbete med ett externt företag (15 hp).