Dokumentet Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter – TLP10 är framtaget i

TRUCK 3. omslag Truck3 MA v4 2019-10.indd 1. Ofta tar man truckkort A och B samtidigt vilket förutom för motviktstruck ger dig behörighet för de flesta truckar som används på lager och terminaler. För att få köra en motviktstruck måste du ha truckkort B. Det finns många olika utbildare över hela landet som erbjuder truckutbildning för privatpersoner.
Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, det vill säga fack och arbetsgivare tillsammans.
Varför ska inte stativet vara bakåtlutat när man vid stapling sätter ner godset. Hur kör man i backe med lastat motviktstruck. Hur kör man i backe med olastad stödbenstruck. Pall eller underliggande gods kan skadas. Vänd mot backens krön. Besök www.prevent.se – kuskaper för en bättre arbetsdag! M A -S YSMA-SYSTEM TE M U TB I L D NI NG. Gafflarna vända neråt mot backens nedre del. KATEGORI C & D2 ENLIGT TLP 10.