Utbildningen baseras på en mycket uppskattad, problemorienterad undervisning med omfattande studentaktivitet. Search for courses and programmes. Juridiska fakulteten i Lund erbjuder dig en av landets bästa juristutbildningar. Inom programmet ingår också kursen Rättshistoria och allmän rättslära, 15 hp samt ett examensarbete om 30 hp.

Programmet ger dig goda teoretiska och praktiska kunskaper. Fördjupningskurser. Prova på dans stockholm.
IMK biblioteket. Juristprogrammet; Meddelande från prefekten. Inom juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet studeras immaterialrätten vid terminskurs 3. Den andra nivån (avancerad nivå) består av valfria fördjupningskurser 45 högskolepoäng, en teoretisk fördjupningskurs 15 högskolepoäng samt ett … Login. Den ena av dessa ska vara en terminslång kurs om 30 hp.

( Juristprogrammet, HT20 270 HP, 100 % ) ( Juristprogrammet, VT21 270 HP, 100 % ) Vill du bli jurist? Institutionens studievägledare ger information om hur du kan bli antagen och hur det är att läsa på juristprogrammet. Den andra kursen ska omfatta 15 hp.

Fördjupningskurser juristprogrammet uppsala ht 17; Butchers köpenhamn. Syftet med programmet, som liksom juristprogrammet baseras på problembaserad undervisning, är att utbilda samhällsbyggnadsjurister som ska delta i de juridiska delarna av samhällsbyggnadsprocessen, dels med juridiskt hållbara lösningar, dels med processledning. Juristprogrammet är indelat i en grundnivå som är gemensam för alla samt en avancerad nivå.
Gaststätten frauenwald thüringen. Juristprogrammet är fördelat på två nivåer. Student som påbörjat sina studier på juristprogrammet före den 1 juli 2007 har rätt att slutföra Seninflammation arm.

I stället för att läsa fördjupningskurser här i Uppsala kan du åka på utlandsstudier via Juridiska institutionen i en eller två terminer.

Utbildningen förbereder dig för att arbeta inom en mängd områden där lagstiftningen blir alltmer omfattande och svår att överblicka. Uppsatser. Välkommen till Juristprogrammet på Lunds universitet! den rådande situationen med covid-19. UPPSALA UNIVERSITET | Support: servicedesk@uu.se (student), support-elarande@uadm.uu.se (employee) | Version: 114.0 Release Notesservicedesk@uu.se (student), support-elarande@uadm.uu.se (employee) | … This English version is valid for Master Programme in Drug Modelling . För mer information se Juridiska fakultetens hemsida. Registration for Exams and Retake Exams.

fransförlängning stockholm rabatt lär mig spela gitarr på internet Besöksadress.

Juristprogrammet på Handelshögskolan vid Karlstads universitet är en modern juridikutbildning för dig som vill arbeta inom privat eller offentliga sektor. Med hjälp av den problembaserade inlärningsmetoden tränas du i att finna potentiella lösningar på juridiska problem. detta datum. Juristprogrammet leder till juristexamen, som är en yrkesexamen om 270 högskolepoäng på avancerad nivå. Registration for exams and retake exams takes place via the Student Portal and each department is responsible for setting up the registration of its exams.

OK juristprogrammet i Uppsala fr.o.m.