Max Landergård tar reda på hur romani chib kom till Sverige. Aktuella uppgifter. ... Arbetsmaterial. Jakten på språket : Svenska : Svenska Akademien grundades 1786 med målsättningen att svenska skulle bli ett kulturbärande språk, precis som tyska och franska. Om de svenska nationella minoritetsspråkens historia. Det här programmet har inget arbetsmaterial. Var medveten om hur språket skapar hierarkier och innanförskap och utanförskap Använd inkluderande exempel och begrepp; Använd namnen på eleverna/barnen och … Dessutom möter vi artisten Sofia Jannok som skriver alla sina låtar på samiska. Vi åker med helikopter till en renslakt utanför Kiruna där vi träffar samer och hör dem berätta om varför samiska är viktigt för dem. Dessutom möter vi artisten Sofia Jannok som skriver alla sina låtar på … Varför talas samiska i Sverige? 15 min Hur gammalt är samiskan? Vilka talar språket idag? Jakten på språket - jiddisch Jakten på språket - Meänkieli Jakten på språket - Finska. Hur gammalt är samiskan? ... Jakten på språket. Det här programmet har inget arbetsmaterial. 230 år senare får vi även en lag som ska skydda det svenska språket från utrotning. Varför talas samiska i Sverige? Svenska Akademien grundades 1786 med målsättningen att svenska skulle bli ett kulturbärande språk, precis som tyska och franska. • Grundskola 7-9 ... Arbetsmaterial. Max Landergård försöker nysta upp historien bakom språket tillkomst och utveckling, och berättar om hur en präst slog vakt om att språket skulle fortsätta leva. Elevhjälp. Jiddisch. Vi åker med helikopter till en renslakt utanför Kiruna där vi träffar samer och hör dem berätta om varför samiska är viktigt för dem. Vilka talar språket idag? De största kommunerna i regionen Östra Mellansverige orsakar i dagsläget utsläpp av cirka 4 000 ton koldioxid per år genom sin användning av olika arbetsmaterial av fossil plast som till exempel skoskydd, handskar, förkläden, soppåsar, muggar och bestick. Max Landergård tittar närmare på lagen, liksom hur våra fem minoritetsspråk valdes ut. Kommuner orsakar 4 000 ton koldioxid. K9A & 9D Analysfrågor till låttexter ... Arbetsmaterial - Temaarbete om migration Redovisning av bänkbok Gemensam läsning av En komikers uppväxt. 230 år senare får vi även en lag som ska skydda det svenska språket från utrotning. Max Landergård tittar närmare på lagen, liksom hur våra fem minoritetsspråk valdes ut.