om och lärande av informationssökning och källkritik i skolan studerats. Ett källkritiskt förhållningssätt omfattar förmågorna informationssökning och källkritik. Här får du reda på hur du söker säkert på nätet, hur du kritiskt granskar det du hittar och hur du får använda materialet i egna texter. Källkritik. …och guide till källkritik. Vad är en skriftlig källa? Här kan du ladda ned affischer och lektionsmaterial. Informationssökning, källkritik och texthänvisning Följ länken. Är det mantalslängder, klotter eller en löpsedel? Hur granskar man källor? Kjell Eriksson går till botten med de skriftliga källorna och åker längst ner i Riksarkivet för att gräva i uppseendeväckande dokument. (åk. Hur kan du på ett lätt sätt förhålla dig källkritisk på nätet? I skolan handlar det om de källor du använder när du t ex skriver ett skolarbet. Och vad har Andrées luftfärd med källkritik att göra? Att tänka källkritiskt innebär att du som ”mottagare” av information alltid ifrågasätter det du läser, ser och hör! Enligt Skolverket är alltså informationssökning och källkritik två olika begrepp. Undersökningen har haft ungdomar i årskurs 9, samt deras lärare i samhällskunskap och svenska i fokus. Projektets övergripande forskningsfråga lyder: vilka olika roller spelar undervisning i informationssökning och källkritik i svenska och I Läroplanen, LGR11 ställs det höga krav på dig när det gäller informationssökning och källkritik. På Skolverket får han även hjälp att definiera källkritik. • Grundskola 7-9 • Information och media, Informationssökning och källkritik, Internet och digitala medier, Pedagogiska frågor, IT, medier och digital kompetens huvudansvaret för att lära ut informationssökning i olika källor och att betoningen på källkritik ligger hos SO- och NO-ämnena (Skolverket, 2011a, s. 8 & 22). Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet. 1-3) Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet. Skolverket har tagit fram en checklista för källkritik och sociala medier. I undervisningen finns utmaningar när det gäller att utveckla elevers förmåga att kritiskt söka, granska och värdera information i digitala och andra källor. Enochsson (2007) menar däremot att källkritik är en del av informationssökning. Metoden hjälper dina elever att ta reda på om informationen går att lita på och om den är användbar för deras arbete.