Till syrier i Sverige räknas personer som är folkbokförda i Sverige och som har sitt ursprung i Syrien. Enligt Statistiska centralbyrån fanns det 2018 i Sverige sammanlagt cirka 186 000 personer födda i Syrien och de utgör den största gruppen utrikes födda i landet. Över 6,3 miljoner syrier har flytt ut ur landet, Vem får asyl i Sverige? För att ta reda på utbildningsnivån bland de syrier som flytt till Sverige under de senaste åren har SVT Nyheter bland annat tagit del av statistik från Arbetsförmedlingen. Under 2000-talet har invandringen ökat mycket. Men stämmer det? Det är dubbelt så många som man trodde i somras.

Under de senaste åren har påståendet att många av de flyktingar som kommer till Sverige är högutbildade dykt upp. Över 162 000 människor sökte asyl i Sverige 2015. Hur många asylsökande kommer till Sverige varje vecka ; Nu är vi 10 000 000 invånare i Sverige. Av alla asylsökande får drygt hälften – 56 procent – stanna i Sverige. Och flyktingvågen väntas fortsätta även i år – enligt Migrationsverkets senaste prognos kan upp till 140000 flyktingar nå Sverige 2016. I början av perioden invandrade runt 60 000 personer per år.

på tillväxten bestäms utifrån hur snabbt Då bodde det 1 764 724 människor i Sverige Alla som flyttar till Sverige och blir folkbokförda räknas in i statistiken om invandring.