Vi vill göra rätt från början och investerar i barn och unga.

Välkommen till ett Kungälv att älska!

Vi vill göra rätt från början och investerar i barn och unga. Kyrkobladet - Svenskakyrkan i Kungälv och Ytterby - Nr 3 2019 tema Start Published on Sep 12, 2019 Delas ut till alla hushåll i Kungälv och Ytterby 20 september 2019.
Välkommen till ett Kungälv att älska!

I Kungälv strävar vi efter arbete åt alla. I Kungälv strävar vi efter arbete åt alla. Vi bygger ett attraktivt samhälle där alla ska känna sig trygga.

Vi bygger ett attraktivt samhälle där alla ska känna sig trygga.