We have more than 50 years of experience developing high-quality radio remote control products for industrial and mobile applications. Ytterligare regler för publika aktiebolag. Hur länge ska gamla protokoll sparas? Åkerströms Björbo AB is an international company founded in 1918 that develops, produces, markets, and services high-quality and robust products for remote control of industrial cranes, doors and mobile applications. Du kan ta ut föräldrapenning till och med den dag barnet fyller 12 år eller när barnet slutar i årskurs 5 i grundskolan. Vägledningen Bokföring . Spara kvitton på varor och tjänster i tre år, eftersom det är så länge du kan klaga på (reklamera) en vara eller tjänst enligt lag. Det förutsätter att det finns underlag som visar hur mycket hen har kört privat och i tjänsten, annars ska hen beskattas för allt drivmedel. Det finns ett antal olika regler och lagar att förhålla sig till gällande detta och vi försöker reda ut det viktigaste. Hur länge måste vi spara den elektroniska fakturan?

I publika aktiebolag ska mer än hälften av ledamöterna utses av aktieägarna på bolagsstämman. 2018-09-10 14:18; Hej AB, Om du menar att du funderar på hur länge du måste spara en betald räkning som ett bevis på att du faktiskt har betalat den, så säger ju inte själva räkningen någonting egentligen om ifall den faktiskt är betald eller inte utan det kan du … Egentligen är det väl väldigt sällan man vill reklamera vanliga räkningar tre år tillbaka, så det handlar väl om att göra en avvägning mellan hur mycket nytta man tror man har av att spara räkningarna och besväret att ha kvar alla papper. (Vi hämtar och skickar bankkotenkorten till din adress i Sverige.) Hur länge måste man spara kundfakturor? ... Det beror på om det är en enskild firma, ett handelsbolag eller ett aktiebolag och på anledningen till att företaget upphört. Läs också: Så hanterar du vinsten smartast För aktiebolag gäller särskilda begränsningar i möjligheterna att dra av underskott på grund av förluster på kapitalplaceringsaktier och liknande. I den här genomgången är det tydligt på vissa ställen där det finns krav från andra lagar/avtal. Läs också: Så hanterar du vinsten smartast För aktiebolag gäller särskilda begränsningar i möjligheterna att dra av underskott på grund av förluster på kapitalplaceringsaktier och liknande. Dödsboet är skattemässigt avslutat när dödsboets alla tillgångar är skiftade, deklaration lämnad för sista gången och över- … Ansökningshandlingar från övriga ska sparas så länge som de olika diskrimineringslagarna kan bli aktuella. GDPR har en del nya krav med sig men själva grunden känner vi igen från dagens PUL. Hej! Så här länge kan/bör man spara Hur länge man får spara olika uppgifter kan skilja mellan olika verksamheter.