Svar: Det finns 290 kommuner i Sverige. Sverige var ordförandeland 2001, 2009 och blir det igen 2023. För ministerrådet inom Europeiska unionen, se Europeiska unionens råd . Tyskland, som är det folkrikaste landet i EU, har 96 ledamöter i parlamentet. – Hur kan jag bli politiker i kommunen? Tre institutioner arbetar med processen att stifta EU-lagar: EU-kommissionen, ministerrådet och Europaparlamentet. Ministerråd kan vara namn på ett lands regering eller användas som en informell benämning på ministrarna som ett kollegium, även kallat ministär .

Och när är valet till kommunfullmäktige? Europaportalen har kartlagt vilka alla nya EU-lagar mellan juli 2014 och december 2018. Vart fjärde år väljer vi politiker till kommunfullmäktige. Uppslagsordet ”ministerrådet” omdirigerar hit. Hur många ledamöter som kommer från ett land beror på hur stor befolkning landet har. Den granskningen visar att medlemsländernar i ministerrådet är eniga i de flesta frågor. EU-länderna eniga om det mesta.

Nästa val är i september 2018. En EU-lag blir till. Följ processen från förslag till färdig EU-lag och hur de olika EU-institutionerna samarbetar. Valet är samma dag som valet till riksdagen. Se aktuellt ordförandeland i box till vänster. till Alla Väljare. Kommunfullmäktige är den grupp som bestämmer i kommunen. Cypern, Luxemburg och Malta väljer sex ledamöter, som är det minsta antalet.