www.huddinge.se. Mer information om att sätta upp skyltar hittar du i Huddinge kommuns riktlinjer och råd för skyltning. Är det en uteplats med befintligt tak som glasas in i anslutning till huvudbyggnaden kan det istället räknas som fasadändring. Sök efter gällande detaljplaner i Huddinge kommuns webbkarta. Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med över 110 000 invånare den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Bygga och bo. Klicka på ”bygglov” överst i vänstermenyn. Du kan även maila till servicecenter@huddinge.se.
För allmänna frågor om bygglov, ring servicecenter på telefonnummer 08-535 300 00. Vi har följande knappval: Tryck 1 om du vet namnet på den du söker. Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med över 110 000 invånare den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Söker du arkiverade texthandlingar kan du kontakta oss på servicecenter på servicecenter@huddinge.se eller 08-535 300 00. ... Solceller på tak - behövs bygglov? Du kan använda tjänsten för att se tidigare om-, tillbyggnader eller andra bygglovsärenden på en fastighet. Tryck 4 för Bygglov, gata, felanmälan, trafik eller miljö. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv. Bygga och bo. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

Läs instruktionen först innan du söker arkiverade bygglovsritningar. Det går snabbare att hjälpa dig om du har följande information till hands: Fastighetsbeteckning, till … 2. Forum. Felanmälan Säg vad du tycker Huddingeförslag Huddinge kommun på Facebook Kontakta oss Fler supportlänkar. Hur nära kan jag bygga förråd mot grannfastighet?
Hej Karl-Magnus och tack för ditt inlägg, En altan som glasas in och får nytt tak räknas vanligen som en tillbyggnad som kräver bygglov. Vi kan även informera om pågående bygglovsärenden, men för att begära ut handlingar ur dem kan du kontakta bygglovsavdelningen direkt på bygglov@huddinge.se. Sök bygglov om du ska sätta upp en skylt på en plats där det finns en detaljplan för området. Servicecenter: Knappval när du ringer 08-535 300 00 Huddinge kommun har ett servicecenter som är en gemensam ingång till kommunen. Så här gör du för att söka i verktyget: 1. 17 apr, 2020 1; Allmänna frågor om bygglov. När du ringer till oss har du möjlighet att välja vilket typ av ärende du har.