Bli kund och handla idag. Find our live Handelsbanken Nordiska Småbolag Ul fund basic information. Lihat informasi dasar tentang dana Handelsbanken Nordiska Småbolag (a1 Sek) live. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid.

HANDELSBANKEN NORDISKA SMÅBOLAG,504400-4173 - På allabolag.se hittar du , Status, adress mm för HANDELSBANKEN NORDISKA SMÅBOLAG Price target in 14 days: 1139.580 USD. Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. The Fund's objective is to achieve capital appreciation.
Dagsaktuella kurser & Fondhistorik för fonden "Nordiska Småbolag (A1 SEK)"!

Avaa asiakkuus ja käy kauppaa jo tänään. Lihat & pelajari grafik dana 0P00000F8D berdasarkan total aset, peringkat risiko, investasi minimum, kapitalisasi pasar, dan … Get information about the top portfolio holding of the Handelsbanken Nordiska Småbolag (0P00000F8D) fund - including stock holdings, annual turnover, top 10 holdings, sector and asset allocation. investment, market cap and category.

Hitta vår Handelsbanken Nordiska Småbolag (b1 Sek) fonds basinformation live. Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 SEK) Fonden är en aktivt förvaltad värdepappersfond som placerar i mindre och medelstora företag i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Visa och analysera 0P0000XD8A fondens diagram genom totala tillgångar, riskvärdering, minimal … All information om Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 SEK): Innehav, utveckling, risk och betyg. Visa och analysera 0P00012T8P fondens diagram genom totala tillgångar, riskvärdering, minimal … Handelsbanken Funds - Amerika Smabolag Criteria is an open-end investment fund incorporated in Sweden. investment, market cap and category. Hos Affärsvärlden finner du fonddata för +1500 fonder. Kaikki oleellinen rahastosta Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 SEK): Omistukset, kehitys, riskit ja luokitus. Handelsbanken Nordiska Småbolag (a1 Nok) Fund Price Forecast, 0P00015D8M fund price prediction. View & analyze the 0P00012T8P fund chart by total assets, risk rating, Min.
Jämför över 1200 fonder hos Nordnet. Find our live Handelsbanken Nordiska Småbolag (a1 Sek) fund basic information.

Även fonder för PPM! Vertaa yli 500 rahastoa Nordnetissä. Målet är att med god riskspridning på lång sikt uppnå en värdetillväxt som överstiger genomsnittet för de marknader som fonden kan placera på. Hitta vår Handelsbanken Nordiska Småbolag Ul fonds basinformation live. View & analyze the 0P00000F8D fund chart by total assets, risk rating, Min.