En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan. När man fastställt detta kan man börja titta på detaljplaner för att se vilka möjligheter som finns för bygglov. Källaren skall jag bygga väggar med någon form Jag har googlat massa och vill sätta mig in i det hela lite för att inte bli lurad osv. Att gräva ut och göra en källare är därmed bygglovspliktigt, liksom att bygga in en balkong eller ett uterum, så att man får ytterligare ett bostadsrum. Med en källare får du utrymme för förvaring av mat, prylar, bilar, cyklar. Bygglov krävs även om åtgärden vidtas på en byggnad eller inom att bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Att bygga en ny byggnad eller göra en tillbyggnad kräver oftast bygglov. Bygglov för attefallshus. Bygga till. en källare eller en vind till bostad behöver man först avgöra om ytan är en våning eller inte. Bygglov krävs för källare. Därför är det viktigt att du tar reda på vad som kräver bygglov innan du börjar bygga. Bor du utanför detaljplanerat område är det bäst att ta kontakt med din kommun. En altan ovanpå en byggnad eller i ett takfall behöver också bygglov, liksom inglasning av altan. Innan du får bygga måste du ha ett startbesked, och innan byggnaden får tas i bruk krävs ett slutbesked.

Kom ihåg att det kommer kosta extra om du bygger om en del av källaren till garage i efterhand. Bygga källare: Den kompletta guiden (priser, regler, tips) Innehåll: ... Dessutom kräver en utbyggnad av källaren bygglov och du måste få ett startbesked för att kunna påbörja arbetet. Sen kan man ju fråga sig hur lätt det är att upptäcka att någon har byggt en källare utan lov. Tänk på att du måste få ett startbesked innan du börjar bygga. Att bygga på en våning, gräva ut en källare eller bygga till ett extra rum är exempel på tillbyggnader – eftersom det ökar volymen på den befintliga byggnaden.
Du behöver bygglov när du ska: Uppföra vissa byggnader Göra vissa tillbyggnader.

Att till exempel gräva en källare, inreda någon ytterligare bostad eller lokal, anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar (upplag, plank och murar) kräver också bygglov. Om du uppför attefallshus närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande för att du ska få bygga attefallshuset utan bygglov. Source: jag är bygglovhandläggare Observera att det alltid krävs bygglov om du vill bygga närmare gata, väg eller park än 4,5 meter. Det finns undantag från kravet på bygglov, exempelvis friggebodar, mindre byggnader med mera utanför samlad bebyggelse. Hit räknas allt som ökar en byggnads volym i någon riktning, även saker som att gräva ut en källare eller bygga en balkong. För att kunna avgöra möjligheten att bygga om t.ex. Exempel på det är husbåtar, husvagnar och serveringsvagnar … En stor källare kanske till och med har plats för två sovrum, eller en kombination av sovrum och hobby- eller TV-rum. Tillbyggnad kräver också bygglov. Bäst är att göra det från början. Även vissa saker som du kanske inte tänker på som byggnader räknas som byggnader.