Slemmurklingen anses ej vara giftig, men den saknar helt matvärde. Den är gul och kan inte förväxlas med någon giftig svamp. sen finns det faktiskt en tredje variant som mer ser ut som en trattkantarell som i huvudsak växer i fuktiga miljöer, på ruttna trädstammar. Ja, jag kan tippa på att det är Narrkantarell.. den är inte giftig, Där emot finns det en annan svamp som liknar kantarell men somhar små taggar istället ; Kantarell är vår vanligaste matsvamp. En annan svamp trattkantarell kan … ... är ju det vanliga och det går ju även att ta fel på champinjoner och en svamp som heter vit skivling. Grå kantarell - påminner om trattkantarell men är gråsvart, växer med ek, ätlig.

Den växer i liknande miljö och kan förväxlas genom slarv. men den kanske är för långt från kantarell för att räknas som risk för förväxling. [1] Svampar som mer liknar trattkantarellen är sporsäckssvampen slemmurkling (Leotia lubrica) och grå kantarell. Det finns inga giftsvampar i Sverige som liknar trattkantarell. Slemmurkling - geléaktig svamp som saknar åsar, oätlig. jag hade en klar känsla av att det inte var kantareller. Det finns inga giftsvampar i Sverige som liknar kantarell. Gullnavling - påminner uppifrån mycket om trattkantarell, men växer på murken ved och har glesa vaxartade skivor. Den enda tänkbara förväxlingssvampen är falsk kantarell. Trattkantarellen kan förväxlas med sporsäckssvampen slemmurkling (Leotia lubrica), som dock är mer gele- eller vaxartad och saknar egentliga lameller på hattens undersida. Giftig: Vit flugsvamp (till ... rätt bland de över 10 000 sorter som finns i Norden. det var precis sådana där rackare jag hittade. Man kan också förväxla kantarell med andra ätliga svampar: Blek kantarell - blekare i färgen, läcker matsvamp!

Trattkantarell har förväxlats med den dödligt giftiga toppig giftspindling, trots klart olika utseende. Däremot kan ovana svampplockare förväxla den med narrkantarell som har skivor under hatten och saknar matvärde.